Podmínky

Souhlas Club Canary s vámi

1. Rezervace zákazníků
2. Záruka ceny Club Canary
3. Cena, kterou zaplatíte
4. Když změníme vaše rezervační údaje
5. Když zrušíme vaši rezervaci
6. Velké změny ve vaší exkurzi
7. Odpovědnost za exkurzi

Vaše dohoda s námi

8. Provedení rezervace bez dodržení našich pokynů
9. Nabízená služba vyzvednutí
10. Újma na zdraví
11. Vaše smlouva
12. Žádná jízdenka nebyla přijata
13. Bezplatné storno podmínky
14. Nezrušení včasného příjezdu - pozdní příjezd
15. Nedostavení se
16. Stížnosti
17. Zpětná vazba
18. Vlivné osoby
19. Odmítnutí zákazníků
20. Příslušné soudy a právní předpisy
21. Obsah webových stránek

Souhlas Club Canary s vámi

Naše smlouva s vámi stanoví, co od nás můžete právně očekávat, když si od nás zakoupíte výlet nebo letenku, a nevztahuje se na žádný jiný průběh jednání mezi námi než na výlet zakoupený na Kanárských ostrovech a prodávaný subjektem uvedeným na našich webových stránkách. Před rezervací si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky, abyste zjistili, jak se týkají konkrétního sjednání exkurze od nás.

Máte možnost získat služby spojené s exkurzemi, aktivitami, atrakcemi a vstupenkami (dále jen "exkurze") za předpokladu, že souhlasíte s těmito podmínkami rezervace, a to v souladu se sazbami, cenami a storno podmínkami uvedenými na webových stránkách v okamžiku rezervace.

1. Rezervace zákazníků

Ať už si rezervujete sami, nebo jako skupina, společnost Club Canary bude ve veškeré následné korespondenci, včetně změn, dodatků a zrušení, jednat pouze s hlavním jménem rezervace. V době rezervace vám musí být 18 let a musíte být způsobilí k právním úkonům a mít oprávnění rezervovat si jako hlavní osoba a účastnit se exkurze s Club Canary a využít námi inzerovaných nabídek, pokud jsou ještě k dispozici. Jste zodpovědní za zajištění správnosti osobních údajů nebo jakýchkoli jiných informací poskytnutých o sobě a o jakékoli další osobě cestující v rámci rezervace a za předání veškerých informací týkajících se rezervace nebo jakýchkoli změn v ní provedených všem osobám cestujícím v rámci takové rezervace, mimo jiné včetně informací o změnách v programu nebo kopií potvrzení rezervace.
Je vaší odpovědností zajistit, abyste vy a vaše strana souhlasili s podmínkami dodavatele a příslušnými zdravotními a bezpečnostními pokyny. Je vaší povinností oznámit jakékoli zdravotní problémy, které by vám nebo kterémukoli členu skupiny mohly bránit v účasti na exkurzi nebo které by mohly způsobit potenciální riziko pro vás nebo ostatní. Některé výlety mohou mít určitá omezení na základě věku, zdravotního stavu, hmotnosti a/nebo výšky, která byla stanovena dodavatelem. V zájmu vaší vlastní bezpečnosti vás vyzýváme, abyste je respektovali a dodržovali. Je vaší odpovědností zajistit, abyste si vy a vaše skupina pečlivě přečetli veškerou literaturu, kde jsou uvedeny podrobnosti o úrovni exkurze a potřebné zkušenosti (pokud existují) a/nebo dovednosti. Velikost skupiny se může pohybovat od 1 do 150 účastníků. Pokud u vámi vybrané exkurze není výslovně uvedeno, že je vhodná pro méně pohyblivé osoby, není vhodná pro osoby s pohybovými problémy. Upozorňujeme, že některé exkurze s sebou nesou určitý prvek rizika a je vaší odpovědností se ujistit, že je exkurze vhodná pro vás a/nebo vaši skupinu a že jste dostatečně zdraví, abyste se jí mohli zúčastnit. Club Canary vás vyzývá, abyste si zkontrolovali, zda máte pro exkurzi a volitelné doplňky vhodné a platné pojištění. Je vaší odpovědností oznámit pojišťovně všechny podstatné skutečnosti včetně známých zdravotních potíží, protože pokud tak neučiníte, může dojít ke snížení nebo zamítnutí pojistného plnění. Při rezervaci u společnosti Club Canary důrazně doporučujeme, abyste vy i všichni ostatní členové vaší skupiny, včetně kojenců a dětí, byli na dovolené řádně pojištěni. Každá osoba mladší 18 let musí být na výletě s Club Canary doprovázena dospělou osobou. Některé výlety mohou děti absolvovat také pouze se souhlasem rodičů, je na příslušném partnerovi Club Canary, aby na to při kontrole rezervace upozornil. U některých nabídek mohou existovat další omezení a podmínky, které jsou však vysvětleny v podrobnostech těchto nabídek. Potvrzení o rezervaci vám náš tým Club Canary poskytne v podobě digitální nebo tištěné vstupenky (volitelně může být místo toho zaslána na vámi uvedenou e-mailovou adresu), pokud ji neobdržíte, kontaktujte nás. Smluvní podmínky naší smlouvy platí mezi vámi a námi, protože jste si vybrali výlet s Club Canary.
-Při rezervaci si vyžádáme vaše osobní údaje, jako je jméno, příjmení nebo údaje o kreditní kartě. Se všemi shromážděnými údaji bude nakládáno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

2. Záruka ceny Club Canary

Na všechny výlety Club Canary se vztahuje naše záruka nejlepší ceny. To znamená, že si můžete být jisti, že nikde jinde nenajdete stejně výhodnou exkurzi za nižší cenu. Pokud ano, vrátíme vám rozdíl za podmínek uvedených níže.
Podmínky záruky hodnoty: Tato záruka se vztahuje na výlety Club Canary. Pro uplatnění nároku na vrácení rozdílu v ceně je nutné předložit doložené doklady o levnějším výletu více než 48 hodin před začátkem výletu. jako doložené doklady budeme akceptovat jakýkoli zveřejněný materiál, kde lze ověřit všechny podmínky výletu, jako je aktuální tištěná brožura nebo snímek obrazovky webové stránky včetně platné adresy URL. Exkurze musí být totožná s exkurzí nabízenou společností Club Canary a nesmí být součástí balíčku, pokud jde o měnu, trasu, obsah, délku zastávek exkurze, kvalitu autobusu, jazyk a počet mluvených jazyků a je poskytován servis. Exkurze musí být provozovány ve stejném kalendářním týdnu od pondělí do neděle. Záruka hodnoty se nevztahuje na nelicencované a nelegální obchodníky na Kanárských ostrovech a vylučuje speciální nabídky.

3. Cena, kterou zaplatíte

Ceny na našich webových stránkách jsou přesné k datu zveřejnění, ale Club Canary si vyhrazuje právo tyto ceny čas od času změnit. Cena exkurze, kterou nám zaplatíte při potvrzení rezervace, zahrnuje: všechny služby uvedené v potvrzení rezervace.
-Odpovídající DPH.
Cena nezahrnuje žádné služby, které nejsou uvedeny v potvrzení rezervace.

4. Když změníme vaše rezervační údaje

Doufáme, že vaši exkurzi nebudeme muset nijak měnit, ale někdy je to nutné. Společnost Club Canary si vyhrazuje právo kdykoli tak učinit. O všech důležitých změnách vás budeme informovat při rezervaci. Pokud jste si již exkurzi rezervovali, dáme vám vědět, jakmile to bude možné, pokud bude před exkurzí čas. Námi uvedené časy exkurzí se mohou změnit. Na vaší potvrzovací vstupence budou uvedeny aktuální plánované časy. Skutečné časy budou uvedeny na Vaší oficiální jízdence, kterou Vám zašle nebo potvrdí pracovník Club Canary a kterou byste si měli pečlivě zkontrolovat, jakmile ji obdržíte.

5. Když zrušíme vaši rezervaci

Společnost Club Canary se vždy snaží zajistit exkurzi tak, jak jste si ji objednali. Pokud však například není na exkurzi objednán dostatečný počet osob, je možné, že ji budeme muset zrušit. Vyhrazujeme si právo zrušit exkurzi za jakýchkoli okolností, ale pokud exkurzi zrušíme, můžete si nechat vrátit peníze nebo od nás přijmout jinou exkurzi stejné nebo podobné úrovně a ceny, pokud vám ji budeme moci nabídnout. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, podmínky exkurze se nezmění a tyto podmínky se budou na vaši rezervaci vztahovat i nadále. V obou případech vám vždy vrátíme rozdíl v ceně, pokud bude mít náhradní exkurze nižší úroveň a cenu.

6. Velké změny ve vaší exkurzi

Někdy je třeba provést zásadní změny ve vaší exkurzi. Například pokud by bylo velmi nebezpečné počasí (o tom rozhoduje náš partner, nikoliv vy nebo my). Nebo když se vyskytnou velké problémy s daným partnerem, že není schopen uskutečnit vámi objednanou exkurzi. Pokud vás o některé z těchto změn informujeme po potvrzení vaší rezervace, můžete buď:
- Přijmout od nás náhradní výlet stejné nebo podobné úrovně a ceny k datu změny, pokud vám jej můžeme nabídnout. Můžeme vám nabídnout náhradní výlet od jiné společnosti z naší skupiny. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, podmínky vaší exkurze se nezmění a tyto podmínky stále platí pro vaši rezervaci, resp:
- Zrušte u nás svůj výlet a dostanete zpět všechny zaplacené peníze.
Rozdíl v ceně vám vždy vrátíme, pokud bude náhradní výlet nižší úrovně a ceny.
Pokud se změnou nesouhlasíte
Pokud pro vás výše uvedená významná změna není přijatelná, můžete rezervaci zrušit. V takovém případě vám vrátíme všechny peníze, které jste nám zaplatili.

Okolnosti, které nemůžeme ovlivnit

Club Canary nenese odpovědnost za události, které nemůžeme ovlivnit, jako jsou: válka, hrozba války, nepokoje, občanské nepokoje, teroristická činnost a její následky, průmyslové spory, přírodní a jaderné katastrofy, požáry, epidemie, zdravotní rizika a pandemie, nevyhnutelné a nepředvídatelné technické problémy s dopravou z důvodů, které nemůžeme ovlivnit my ani naši dodavatelé: uzavřená nebo přetížená letiště nebo přístavy, hurikány a jiné skutečné nebo potenciální nepříznivé povětrnostní podmínky a jakékoli jiné podobné události.

7. Odpovědnost za exkurzi

Společnost Club Canary pro vás zajistí služby, které tvoří vámi vybranou a námi potvrzenou exkurzi. Tyto služby budou poskytovány prostřednictvím nezávislých místních dodavatelů v námi nasmlouvaných destinacích. Odpovídáme za to, že každá část exkurze, kterou si u nás objednáte, bude poskytnuta v přiměřeném standardu a tak, jak byla námi inzerována (nebo změněna a vámi akceptována). Vynaložili jsme veškeré přiměřené úsilí, abychom se ujistili, že všechny služby, které tvoří námi inzerovaný výlet, jsou poskytovány efektivními a renomovanými podniky. Tyto podniky by měly dodržovat místní standardy.

Vaše dohoda s námi

8. Provedení rezervace bez dodržení našich pokynů

Club Canary je velmi vytížená cestovní kancelář, která spolupracuje s více než 120 partnery. Asi 70% z těchto partnerů jsou malé podniky a pracují poměrně staromódně. Tyto společnosti přijímají rezervace od cestovních kanceláří pouze telefonicky a všechny rezervace zaznamenávají do knihy jízd. Tento deník se mění každých 5 minut a je prakticky nemožné jej aktualizovat online, i když se o to Club Canary pokusí, vždy se bude jednat spíše o pokyny než o přesné údaje o dostupnosti.

Důležité poznámky všude na webových stránkách

Z tohoto důvodu společnost Club Canary na svých webových stránkách a na sociálních sítích mnohokrát uvedla, že je nutná rezervace předem. Pokud tak neučiníte, měli byste se řídit jasně uvedenými radami pro rezervaci nad tlačítkem nákupního košíku daného produktu. V tomto sdělení je obvykle uvedeno, že pokud si výrobek rezervujete v určitém časovém rozmezí, musíte nejprve kontaktovat zákaznický servis společnosti Club Canary a ověřit dostupnost. Když přijmete naše podmínky, znamená to, že jste ocenili oznámení o rezervaci a řídili jste se radami uvedenými na webových stránkách Club Canary, nebo že se na vámi rezervovaný zážitek nevztahovaly. Pokud jste však toto pravidlo porušili a ignorovali oznámení o neuskutečnitelné rezervaci a vámi rezervovaný zážitek není k dispozici, souhlasem s těmito podmínkami přijímáte následující podmínky:

 • Aktivitu přesunu na jiný den.
 • Projednám s agentem další alternativní výlet.
 • Mohu požádat o vrácení 60% z celkové zaplacené částky.
 • Příště mohu obdržet utracenou částku jako slevový kód Club Canary.

Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete absolvovat jiný výlet nebo jej přesunout na jiný den. Na zrušení tohoto zážitku a vrácení peněz nemáte nárok. Můžete však bezplatně změnit termín 1 den předem, a to až 48 hodin předem. (Tyto problémy způsobují Club Canary velké náklady kvůli: dodatečnému pracovnímu času zaměstnanců, často ztraceným poplatkům za reklamu a transakcím).

9. Nabízená služba vyzvednutí

Některé aktivity a služby Club Canary vždy zahrnují službu vyzvednutí a jiné ji nabízejí jako dárek k rezervaci. Když si u nás rezervujete a je u toho napsáno "služba vyzvednutí na jihu Tenerife", znamená to turistickou oblast, kde se zdržuje většina turistů a kde se nacházejí hotely. Jižní Tenerife zahrnuje: Tenerife: Los Cristianos, Playa de las Américas, Costa Adeje, La Caleta a Playa Paraíso. Cokoli mimo tuto oblast neplatí, nebo je to třeba nejprve dohodnout s pracovníkem Club Canary. Zrušení aktivity z důvodu, že po rezervaci zjistíte, že vaše ubytování nespadá do bezplatného vyzvednutí objednaného výletu, je nepřípustné. Za službu vyzvednutí navíc zodpovídá náš partner. Společnost Club Canary by měla na vaší letence uvést správný čas a místo setkání, ale je na dotyčném partnerovi, aby se dostavil včas, a na vás, abyste byli včas připraveni. Tato služba nemusí být k dispozici, i když je uvedeno, že ano. Důvodem může být rozbitý svozový prostředek nebo to, že jste si místo rezervovali spíše na poslední chvíli a všechna místa v dopravním prostředku jsou plně obsazena. Může se stát, že se bude hledat malá kompenzace na pokrytí nákladů na taxi, ale Club Canary k tomu není povinen.

10. Újma na zdraví

Společnost Club Canary nenese odpovědnost za žádné onemocnění, zranění nebo úmrtí, které by bylo přímým důsledkem exkurze/výletu, který jste si zakoupili u společnosti Club Canary. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, že v žádném z výše uvedených případů nebude Club Canary nést odpovědnost ani finanční závazky. Souhlasíte však s tím, že v případě závažné nehody můžeme vaše informace poskytnout místním úřadům nebo vaší rodině/manželům.

11. Vaše smlouva

Potvrzením rezervace přijímáte jménem všech osob v rámci rezervace, že podmínky této smlouvy představují úplnou dohodu mezi námi, pokud jde o vaši rezervaci a organizaci výletů. Souhlasíte také s tím, abychom zpracovávali osobní údaje o vás a dalších členech vaší skupiny. Pokud to kontext dovoluje, odkazy na "vás" a "vaše" zahrnují vás a všechny osoby v rámci této rezervace. Je vaší odpovědností dodržovat všechny pasové, vízové a jiné imigrační požadavky. Váš cestovní pas a cestovní doklady musí být neporušené, pokud jsou poškozené nebo s nimi bylo manipulováno, může vám být cesta odepřena. Společnost Club Canary nenese žádnou odpovědnost, pokud nemůžete cestovat, protože jste nesplnili tyto požadavky.

12. Žádná jízdenka nebyla přijata

Je vaší povinností poskytnout společnosti Club Canary správné kontaktní informace o vás. To zahrnuje telefonní číslo + předvolbu země a e-mailovou adresu. Pokud jsme obdrželi nepravdivé informace a nemůžeme se s vámi spojit prostřednictvím WhatsApp nebo e-mailu, nesete za to odpovědnost a nemáte nárok na vrácení peněz, protože to pokryje případné ztráty. Rezervace Club Canary musí být vždy ručně potvrzeny a předány, proto lze rezervace potvrdit pouze v pracovní době Club Canary. Po provedení rezervace obdržíte e-mail s informacemi, jak kontaktovat společnost Club Canary prostřednictvím služby WhatsApp s číslem vaší objednávky. Číslo Club Canary WhatsApp (+ 34 604 105 055) je služební číslo, což znamená, že ze zákona vám z tohoto čísla nemůžeme poslat zprávu jako první, a proto musíte konverzaci zahájit s námi.

13. Bezplatné storno podmínky

Club Canary nabízí svým zákazníkům možnost rezervovat si aktivity pouze se zálohou a poskytuje také dobré storno podmínky. Každý zážitek má své vlastní jedinečné storno podmínky, které vždy najdete v informacích o zážitku. Obecně se storno podmínky pohybují v rozmezí 24-72 hodin v závislosti na dostupnosti a exkluzivitě. Pronájem luxusních lodí pro větší lodě má často zvláštní podmínky, které je třeba dodržovat. Čas se počítá od dohodnuté doby setkání nebo otevírací doby konkrétního parku. Pokud dodržíte pravidla, můžete rezervaci snadno bezplatně zrušit, prosíme vás o to prostřednictvím e-mailu (office@clubcanary.com) nebo na čísle WhatsApp (+34 604 105 055). Vaše storno je platné pouze v případě, že je v něm uvedeno číslo vaší objednávky, a musí být odesláno z telefonního čísla nebo e-mailové adresy, které jsou rovněž uvedeny ve vaší objednávce.

Změny a zrušení rezervace u Club Canary

Někdy společnost Club Canary obdrží žádost o změnu rezervace na jiné datum. Ačkoli se snažíme vyhovět, kde je to možné, je důležité si uvědomit, že pokud tato žádost spadá mimo původní pravidla bezplatného zrušení rezervace a posádka Club Canary se změnou souhlasí, flexibilita bezplatného zrušení rezervace nebo možnost vrácení peněz (včetně zálohy) již nemusí platit, pokud agent Club Canary výslovně neuvede jinak. Tato politika je zavedena proto, aby se zabránilo situacím, kdy by změna termínu - v podstatě laskavost - mohla být zneužita k následnému bezplatnému zrušení. Kromě toho, pokud se ve vámi změněném termínu zájezd nebo výlet zruší z důvodu povětrnostních podmínek nebo jiných důvodů, které nemůžeme ovlivnit, udělá Club Canary vše pro to, aby našel vhodnou alternativu. Pokud to však nebude možné, mějte na paměti, že nemáte nárok na vrácení peněz (alespoň zálohy), protože změna termínu byla službou.

14. Nezrušení včasného příjezdu - pozdní příjezd 

Společnost Club Canary má s každým partnerem uzavřenou zvláštní smlouvu, kterou musíme akceptovat, pokud jde o zrušení rezervace. Pokud klient tyto podmínky nedodrží, společnost Club Canary obdrží pokutu. Zaplacená záloha obvykle zdaleka nepokrývá pokutu, z tohoto důvodu mnoho jiných cestovních kanceláří vždy přijímá celou částku. Pokud přesto zrušíte rezervaci respektujícím způsobem, nebudou vám účtovány žádné dodatečné náklady na zálohu.

Exkluzivní a VIP výlety

Na některé výlety, jako jsou luxusní pobyty a soukromé výlety lodí, se mohou vztahovat zvláštní podmínky. Ty budou uvedeny v pojistné smlouvě a zaslány vám na formuláři s oznámením o rezervaci a přijetím těchto podmínek s nimi souhlasíte a budete informováni o případných dodatečných storno poplatcích, které vám mohou být zaslány jako faktura na pokrytí ztráty v případě, že rezervaci zrušíte na poslední chvíli.

15. Nedostavení se 

To, že se neukážete a nedáte nám vědět, přináší další škody. Je možné, že zájezd, který jste si objednali, má nyní zpoždění, protože na vás čeká, a naši partneři i tým Club Canary musí vyšetřovat, co se stalo, čímž ztrácí spoustu času. Navíc to poškodí naši pověst vůči partnerovi. Abychom pokryli případné škody, potvrzujete podpisem našich obchodních podmínek, že souhlasíte s tím, že vám musíme vyúčtovat 40% částky, kterou jste měli zaplatit, pokud se bez předchozího upozornění nedostavíte nebo na exkurzi jednoduše zapomenete. Tato částka musí být uhrazena do 7 pracovních dnů, jinak vám bude každý týden zaslána upomínka s navýšením částky o 20%.

16. Stížnosti

Společnost Club Canary je odpovědná pouze za průběh rezervace. Zaměstnanci Club Canary nejsou v den vašeho zážitku přítomni a nemohou posoudit žádné možné věci, které se mohou během aktivity stát. Během zážitku jste v rukou partnera a platí jeho stanovená pravidla, licence a zásady. Pokud máte stížnosti týkající se vašeho výletu, měli byste je projednat s poskytovatelem služeb na místě. Pokud byla vaše stížnost doručena našemu partnerovi a ten se rozhodne vrátit peníze v plné výši, měl by nás kontaktovat. My pak můžeme provést vrácení zálohy. Souhlasem s těmito podmínkami přijímáte skutečnost, že pokud vám náš partner poskytne část peněz nebo dárek (např. fotografie zdarma), že jste společně našli řešení a vaše stížnost byla vyřešena. Další požadavky po tomto datu nejsou platné a neměly by být bez výjimky brány v úvahu.

17. Zpětná vazba

Společnost Club Canary se zavazuje poskytovat kvalitní služby. Přestože nemůžeme vracet peníze bez souhlasu našeho partnera, rádi si vyslechneme vaši zpětnou vazbu. Svému partnerovi můžeme vydat varování nebo s ním přestat spolupracovat. V případě, že nám bude umožněno nabídnout vrácení peněz, nemůže Club Canary v žádném případě vyplatit více, než kolik jste nám zaplatili (zálohu). Zbývající částka je vyplacena přímo danému partnerovi a my k ní nemáme přístup. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, můžete se do 28 dnů obrátit na dotyčnou společnost a vyžádat si formulář pro podání stížnosti. Můžete si také vyžádat reklamační formulář Club Canary, ale ty jsou určeny pouze pro nahlášení stížnosti na osobní služby, které jste obdrželi od našich zaměstnanců, a musíte je doložit příslušným dokladem.

18. Vlivné osoby

Podpisem této smlouvy souhlasíte s tím, že za žádných okolností nebudete vydírat společnost Club Canary nebo pracovníky společnosti Club Canary. Vydírání zahrnuje následující:

 1. Vyhrožování špatným hodnocením, pokud nedostanete, co chcete.
 2. 2) Vyhrožování zveřejněním čehokoli negativního na jakékoli platformě sociálních médií týkající se Club Canary nebo pracovníků Club Canary.
 3. 3) Návštěva kanceláře bez pozvání a neochota odejít.
 4. Vyhrožování prostřednictvím chatu, telefonu nebo v kanceláři.
  Pokud tak učiníte, může společnost Club Canary shromažďovat důkazy o této skutečnosti, včetně odeslaných zpráv a veškerého videomateriálu. Porušení tohoto pravidla bude mít za následek pokutu ve výši 6000€. Pokud dojde také k fyzickému týrání, jako je špatné zacházení nebo pronásledování zaměstnanců Club Canary, bude pokuta. začít od 10000€. Pokud pokutu nezaplatíte do 10 dnů, bude zahájeno soudní řízení.

19. Odmítnutí zákazníků

Club Canary si vyhrazuje právo odmítnout vás přijmout jako zákazníka nebo s vámi dále jednat. Důvody k odmítnutí jako zákazníka mohou být: domníváte se, že vaše chování narušuje, způsobuje zbytečné nepříjemnosti, je výhružné nebo urážlivé, poškozujete majetek, rozčilujete, obtěžujete, rušíte nebo vystavujete jakémukoli riziku či nebezpečí jinou osobu na exkurzi nebo naše zaměstnance či zástupce, a to telefonicky, písemně nebo osobně. Pro účely tohoto oddílu zahrnuje výraz "vy" nebo "váš" i jakoukoli další osobu ve vaší skupině.

20. Příslušné soudy a právní předpisy

Tyto rezervační podmínky se řídí platnými vnitrostátními právními předpisy Španělska (Kanárské ostrovy), kde se výlet uskutečnil. V případě, že dojde k soudnímu sporu, strany se tímto podřizují a souhlasí s tím, že se výslovně zříkají jakékoli jiné jurisdikce, se soudy v místě bydliště uživatele/společnosti.

21. Obsah webových stránek

Použití obrázků v nabídkách

Club Canary dává ve svých vizuálních reprezentacích přednost autenticitě. Ačkoli mnoho našich nabídek obsahuje originální fotografie, v některých případech, zejména u autobusových zájezdů, můžeme použít upravené snímky nebo snímky vytvořené umělou inteligencí. To proto, abychom potenciálním turistům poskytli jasnější představu o očekávaných zážitcích v případech, kdy by původní fotografie nemusela stačit.

U takových výpisů může být vylepšen první jeden nebo dva snímky. Dbáme na to, abychom nikdy nepřekročili počet dvou upravených snímků, aby nedošlo ke zkreslení. Nároky na vrácení peněz na základě nesrovnalostí mezi zážitkem a těmito snímky nebudou přijaty, protože zákazníci při rezervaci berou na vědomí a akceptují naše podmínky. Vyzýváme zákazníky s jakýmikoliv pochybnostmi, aby se obrátili na naše zástupce pro vysvětlení.

Shrneme-li to, naše fotografie se snaží co nejpřesněji zobrazit zážitky, některé záběry, jako například snímek ostrova La Gomera z dronu, jsou použity spíše pro svou ilustrativní hodnotu než pro přesnost. Zachycují podstatu, ne nutně každý detail.

Napodobování obsahu a stylingu

Ceníme si jedinečnosti naší značky. Napodobování našeho stylu, sdělení, písma, barev, loga nebo sloganů by mohlo mít právní následky.

Fotografie a videa

Mnoho obrázků na našich webových stránkách je majetkem společnosti Club Canary, zatímco jiné jsou použity s výslovným souhlasem našich partnerů. Všechny fotografie jsou námi výrazně označeny, včetně těch se speciálními filtry. Neoprávněné komerční použití těchto vizuálů bude zpoplatněno:

 • Fotografie od partnerů: 150€ na fotografii.
 • Fotografie Club Canary: 500€ na fotografii.
 • Videa Club Canary: Na jedno video: 2500€.

Duplikace textu

Náš textový obsah je jedinečný. Reprodukce těchto textů na jiných komerčních platformách může vést k tomu, že si náš právní tým vyžádá důkazy o datech vašeho zveřejnění. Totéž platí pro replikaci obsahu z našich kanálů sociálních médií, která je považována za porušení ochranné známky. Kontrola pravosti bude zahrnovat naši technologii blockchain s časovými razítky a případné porovnání s pozicemi ve vyhledávání Google. Minimální poplatek, který v takových případech zabrání soudnímu řízení, je 4500€.

Na webových stránkách Club Canary denně usilovně pracuje velký tým. Kopírování obsahu od nás pro vlastní zájem je považováno za krádež.

Souhlasem s těmito podmínkami potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a přijali všechna ustanovení v nich obsažená a že představují závaznou dohodu mezi vámi a společností Club Canary, kterou budou obě strany v dobré víře dodržovat.

Club Canary je obchodní název a je spravován společností SCHIJVENS GROUP SL