Vilkår og betingelser

Club Canary's aftale med dig

1. Kundens booking
2. Club Canary prisgaranti
3. Den pris, du betaler
4. Når vi ændrer dine reservationsoplysninger
5. Når vi annullerer din booking
6. Store ændringer i din udflugt
7. Ansvar for din udflugt

Din aftale med os

8. At foretage en booking uden at følge vores instruktioner
9. Tilbud om afhentningstjeneste
10. Personskade
11. Din kontrakt
12. Ingen billet modtaget
13. Gratis afbestillingsregler
14. Ikke afbestilling til tiden - Kommer for sent
15. Undlader at møde op
16. Klager
17. Feedback
18. Influencers
19. Afvise kunder
20. Domstole og lovgivning
21. Indhold på webstedet

Club Canary's aftale med dig

Vores aftale med dig fastsætter, hvad du er juridisk berettiget til at forvente af os, når du køber en udflugt eller billet fra os, og den gælder ikke for andre former for handel mellem os end den udflugt, der er købt på De Kanariske Øer og solgt af den enhed, der er vist på vores websted. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bestiller, for at se, hvordan de påvirker dit specifikke udflugtsarrangement, som vi har lavet.

Du får mulighed for at få udflugter, aktiviteter, attraktioner og billetter (benævnt "udflugter"), forudsat at du accepterer disse reservationsbetingelser, i overensstemmelse med de priser og betingelser for afbestilling, der er vist på hjemmesiden på reservationstidspunktet.

1. Kundens booking

Uanset om du booker alene eller som en gruppe, vil Club Canary kun behandle det ledende bookingnavn i al efterfølgende korrespondance, herunder ændringer, tillæg og aflysninger. Du skal være 18 år gammel på reservationstidspunktet og have den juridiske kapacitet og myndighed til at booke som hovedperson og deltage i en udflugt med Club Canary og benytte de tilbud, som vi annoncerer, hvis de stadig er tilgængelige. Du er ansvarlig for at sikre nøjagtigheden af de personlige oplysninger eller andre oplysninger, der er afgivet om dig selv og enhver anden person, der rejser på bookingen, og for at videregive oplysninger om bookingen eller ændringer i forbindelse hermed til alle personer, der rejser på en sådan booking, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om programændringer eller kopier af bookingbekræftelser.
Det er dit ansvar at sikre, at du og dit selskab accepterer leverandørens vilkår og betingelser og de relevante sundheds- og sikkerhedsinstruktioner. Det er dit ansvar at oplyse om eventuelle helbredsproblemer, som kan forhindre dig eller et af gruppens medlemmer i at deltage i udflugten, eller som kan medføre en potentiel risiko for dig selv eller andre. Nogle udflugter kan have visse begrænsninger baseret på alder, helbred, vægt og/eller højde, som er blevet pålagt af leverandøren. Af hensyn til din egen sikkerhed opfordrer vi dig til at respektere og følge dem. Det er dit ansvar at sikre, at du og dit selskab læser al litteratur omhyggeligt for at få oplysninger om udflugtens niveau og den nødvendige erfaring (hvis nogen) og/eller de nødvendige færdigheder, der kræves. Gruppestørrelsen kan variere fra 1 til 150 deltagere. Hvis det ikke udtrykkeligt er angivet, at den valgte udflugt er egnet til mindre mobile personer, er den ikke egnet til personer med mobilitetsproblemer. Vær opmærksom på, at visse udflugter indebærer en vis risiko, og det er dit ansvar at sikre, at udflugten er egnet for dig og/eller dit selskab, og at du er rask nok til at deltage. Club Canary opfordrer dig til at kontrollere, at du har en passende og gyldig forsikring til din udflugt og til ekstraudstyr. Det er dit ansvar at oplyse dine forsikringsselskaber om alle væsentlige forhold, herunder kendte medicinske forhold, da manglende oplysning kan medføre, at et erstatningskrav reduceres eller afvises. Det anbefales kraftigt, når du booker med Club Canary, at du og alle andre medlemmer af dit selskab, herunder spædbørn og børn, er tilstrækkeligt forsikret på ferien. Enhver person under 18 år skal ledsages af en voksen på sin udflugt med Club Canary. Visse udflugter kan også kun gennemføres af børn, hvis forældrene giver tilladelse, det er op til den pågældende Club Canary-partner at være opmærksom på dette ved kontrollen af reservationen. Der kan være andre begrænsninger og betingelser for visse tilbud, men disse forklares i detaljerne for de pågældende tilbud. Bekræftelse af din reservation vil blive leveret i form af en digital eller trykt billet af vores Club Canary-team (eventuelt sendt til en e-mail-adresse, som du har oplyst i stedet), hvis du ikke modtager dette, bedes du kontakte os. Kontraktvilkårene i Vores aftale gælder mellem dig og os, fordi du har valgt en udflugt med Club Canary.
-I forbindelse med bookingprocessen beder vi om personlige oplysninger som dit navn, efternavn eller kreditkortoplysninger. Alle de indsamlede data behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

2. Club Canary prisgaranti

Alle Club Canary-udflugter er dækket af vores garanti for den bedste værdi. Det betyder, at du kan være sikker på, at du ikke kan finde den samme gode udflugt til en lavere pris andre steder. Hvis du gør det, refunderer vi dig forskellen på de betingelser, der er beskrevet nedenfor.
Betingelser for værdigaranti: Denne garanti gælder for Club Canary udflugter. For at kræve tilbagebetaling af prisforskellen skal du fremlægge dokumenteret dokumentation for den billigere udflugt mere end 48 timer før udflugtens starttidspunkt.Som dokumenteret dokumentation accepterer vi ethvert offentliggjort materiale, hvor alle betingelser for udflugten kan verificeres, f.eks. en aktuel trykt brochure eller et skærmbillede af en hjemmeside med en gyldig URL. Udflugten skal være identisk med den udflugt, der tilbydes af Club Canary, og må ikke være en del af en pakke, hvad angår valuta, rejseplan, indhold, udflugtens varighed, buskvalitet, sprog og antal talte sprog samt service. Udflugterne skal finde sted i den samme kalenderuge mandag-søndag. Værdigarantien gælder ikke for uautoriserede og ulovlige erhvervsdrivende på De Kanariske Øer og omfatter ikke særlige tilbud.

3. Den pris, du betaler

Priserne på vores websted er nøjagtige på den dato, de er offentliggjort, men Club Canary forbeholder sig ret til at ændre disse priser fra tid til anden. Prisen for udflugten, som du betaler til os, når du bekræfter din reservation, omfatter: alle de ydelser, der er angivet i reservationsbekræftelsen.
-Korresponderende moms.
Prisen omfatter ikke nogen service, som ikke er angivet i reservationsbekræftelsen.

4. Når vi ændrer dine reservationsoplysninger

Vi håber, at vi ikke behøver at foretage ændringer i din udflugt, men nogle gange er vi nødt til at foretage ændringer. Club Canary forbeholder sig ret til at gøre dette til enhver tid. Vi giver dig besked om eventuelle vigtige ændringer, når du bestiller. Hvis du allerede har booket, giver vi dig besked så hurtigt som muligt, hvis der er tid inden din udflugt. Udflugternes tidspunkter, som vi viser, kan ændres. Din bekræftelsesbillet vil vise de seneste planlagte tidspunkter. De faktiske tidspunkter vil fremgå af din officielle billet, som sendes eller bekræftes af en Club Canary-medarbejder, og som du bør kontrollere omhyggeligt, så snart du modtager den.

5. Når vi annullerer din booking

Club Canary bestræber sig altid på at levere din udflugt som bestilt. Men hvis der f.eks. ikke er booket nok personer til din udflugt, er der en chance for, at vi må aflyse den. Vi forbeholder os ret til at aflyse din udflugt under alle omstændigheder, men hvis vi aflyser din udflugt, kan du enten få pengene tilbage eller acceptere en anden udflugt fra os af tilsvarende eller lignende standard og pris, hvis vi kan tilbyde dig en sådan. Hvis du vælger denne mulighed, ændres vilkårene og betingelserne for din udflugt ikke, og disse betingelser gælder stadig for din reservation. I begge tilfælde refunderer vi altid prisforskellen, hvis den erstatningsudflugt er af en lavere standard og pris.

6. Store ændringer i din udflugt

Nogle gange er du Club Canary nødt til at foretage større ændringer i din udflugt. F.eks. hvis vejret er meget farligt (dette besluttes af vores partner, ikke af dig eller os). Eller hvis der er store problemer med den pågældende partner, så de ikke er i stand til at gennemføre din bestilte udflugt. Hvis vi fortæller dig om en af disse ændringer, efter at vi har bekræftet din booking, kan du enten:
- acceptere en erstatningsudflugt fra os af tilsvarende eller lignende standard og pris på datoen for ændringen, hvis vi er i stand til at tilbyde dig en sådan. Vi kan tilbyde dig en erstatningsudflugt fra et andet selskab i vores gruppe. Hvis du vælger denne mulighed, ændres vilkårene og betingelserne for din udflugt ikke, og disse betingelser gælder stadig for din booking eller:
- Annuller din udflugt hos os og få alle betalte penge tilbage.
Vi refunderer altid prisforskellen, hvis den erstatningsudflugt er af en lavere standard og pris.
Hvis ændringen ikke er acceptabel for dig
Hvis du ikke kan acceptere en af de større ændringer, der er angivet ovenfor, kan du annullere din reservation. I så fald refunderer vi alle de penge, du har betalt til os.

Omstændigheder uden for vores kontrol

Club Canary er ikke ansvarlig for begivenheder uden for vores kontrol, herunder: krig, krigstrusler, optøjer, civile uroligheder, terrorhandlinger og konsekvenserne heraf, arbejdskonflikter, naturkatastrofer og atomkatastrofer, brand, epidemier, sundhedsrisici og pandemier, uundgåelige og uforudsigelige tekniske problemer med transport af årsager, der ligger uden for vores eller vores leverandørers kontrol: lukkede eller overbelastede lufthavne eller havne, orkaner og andre faktiske eller potentielle alvorlige vejrforhold og andre lignende begivenheder.

7. Ansvar for din udflugt

Club Canary sørger for, at du modtager de tjenester, der indgår i den udflugt, som du vælger, og som vi bekræfter. Disse tjenester vil blive leveret af uafhængige lokale leverandører på den destination, som vi har indgået kontrakt med. Vi er ansvarlige for at sikre, at hver del af den udflugt, du bestiller hos os, leveres til en rimelig standard og som annonceret af os (eller som ændret og accepteret af dig). Vi har taget alle rimelige forholdsregler for at sikre, at alle de tjenester, der indgår i din udflugt, som vi har annonceret, leveres af effektive og velrenommerede virksomheder. Disse virksomheder bør følge lokale standarder.

Din aftale med os

8. At foretage en booking uden at følge vores instruktioner

Club Canary er et meget travlt rejseselskab, der samarbejder med over 120 partnere. Omkring 70% af disse partnere er små virksomheder og arbejder helt gammeldags. Disse virksomheder tager kun imod reservationer fra rejseselskaber over telefonen og registrerer alle reservationer i en logbog. Denne logbog ændres hvert 5. minut og er praktisk talt umulig at opdatere online, og selv hvis Club Canary forsøger at gøre det, vil det altid være flere retningslinjer end nøjagtige data om tilgængelighed.

Vigtige bemærkninger overalt på webstedet

Derfor har Club Canary mange gange nævnt på hjemmesiden og på de sociale medier, at det er nødvendigt at reservere i forvejen. Hvis du ikke gør dette, skal du følge de klart angivne reservationsråd over knappen "indkøbskurv" for det pågældende produkt. I denne meddelelse står der normalt, at hvis du bestiller inden for en bestemt tidsramme, skal du først kontakte Club Canary's kundeservice for at kontrollere tilgængeligheden. Når du accepterer vores vilkår og betingelser, betyder det, at du har værdsat reservationsmeddelelserne og har fulgt de råd, der er givet på Club Canary's websted, eller at de ikke var gældende for den oplevelse, du bookede. Hvis du imidlertid har brudt denne regel og ignoreret de uopsættelige bookingmeddelelser, og din bookede oplevelse ikke er tilgængelig, accepterer du følgende vilkår og betingelser ved at acceptere disse vilkår og betingelser:

 • Jeg vil flytte aktiviteten til en anden dag.
 • Jeg vil diskutere en anden alternativ udflugt med agenten.
 • Jeg kan anmode om tilbagebetaling af 60% af det samlede betalte beløb.
 • Jeg kan modtage mit brugte beløb som en Club Canary rabatkode til næste gang.

Bemærk venligst, hvis du vælger at tage en anden udflugt, eller hvis du flytter den til en anden dag. Du har ikke ret til at aflyse denne oplevelse og få pengene tilbage. Du kan dog gratis omlægge dagen 1 gang op til 48 timer i forvejen. (Disse problemer medfører Club Canary store udgifter på grund af: ekstra arbejdstid for personalet, ofte tabte reklame- og transaktionsgebyrer).

9. Tilbud om afhentningstjeneste

Nogle Club Canary-aktiviteter og -tjenester omfatter altid en afhentningsservice, og andre tilbyder dette som en gave i forbindelse med din reservation. Når du booker hos os, og der står "afhentningsservice i den sydlige del af Tenerife", menes der det turistområde, hvor de fleste turister bor, og hvor hotellerne ligger. Sydlige Tenerife omfatter: Los Cristianos, Playa de las Américas, Costa Adeje, La Caleta og Playa Paraíso. Alt derudover gælder ikke, eller dette skal først aftales med en Club Canary-medarbejder. Det er ikke acceptabelt at aflyse din aktivitet, fordi du efter reservationen finder ud af, at din indkvartering falder uden for den gratis afhentningsservice for din bookede udflugt. Desuden er afhentningsservice under vores partners ansvar. Club Canary skal oplyse det korrekte mødetidspunkt og -sted på din billet, men det er op til den pågældende partner at ankomme til tiden og op til dig at være klar til tiden. Denne service er muligvis ikke tilgængelig, selv om det er angivet, at den er det. Det kan skyldes, at afhentningstransporten er i stykker, eller at du har booket i temmelig sidste øjeblik, og at alle pladserne i transporten er fuldt booket. Det kan være, at der søges om en lille kompensation for at dække taxaomkostningerne, men Club Canary er ikke forpligtet til det.

10. Personskade

Club Canary er ikke ansvarlig for sygdom, tilskadekomst eller dødsfald direkte som følge af en udflugt/rejse, som du har købt med Club Canary. Ved at acceptere disse betingelser accepterer du, at Club Canary ikke vil være ansvarlig eller økonomisk ansvarlig i nogen af de ovennævnte tilfælde. Du giver dog tilladelse til, at vi i tilfælde af en større ulykke kan dele dine oplysninger med lokale myndigheder eller familie/ægtefæller til dig.

11. Din kontrakt

Når du bekræfter din booking, accepterer du på vegne af alle personer under bookingen, at vilkårene i denne aftale udgør hele aftalen mellem os med hensyn til din booking og dine udflugtsarrangementer. Du giver også dit samtykke til, at vi må behandle personlige oplysninger om dig og andre medlemmer af dit selskab. Når sammenhængen tillader det, omfatter henvisninger til "du" og "dit" dig og alle personer under denne booking. Det er dit ansvar at overholde alle pas-, visum- og andre immigrationskrav. Dit pas og dine rejsedokumenter skal være intakte, og du kan blive nægtet rejse, hvis de er beskadiget eller blevet manipuleret. Club Canary påtager sig intet ansvar, hvis du ikke kan rejse, fordi du ikke har overholdt disse krav.

12. Ingen billet modtaget

Det er dit ansvar at give Club Canary korrekte kontaktoplysninger om dig. Dette omfatter et telefonnummer + landekode og en e-mail-adresse. Hvis vi har modtaget falske oplysninger og ikke kan få fat i dig via WhatsApp eller e-mail, er du ansvarlig og har ikke ret til tilbagebetaling, da dette dækker eventuelle tab. Club Canary-reservationer skal altid bekræftes og overføres manuelt, og derfor kan reservationer kun bekræftes i Club Canary's åbningstider. Efter din reservation vil du modtage en e-mail med oplysninger om, hvordan du kan kontakte Club Canary via WhatsApp med dit ordrenummer. Club Canary WhatsApp-nummeret (+ 34 604 105 055) er et erhvervsnummer, hvilket betyder, at vi ifølge loven ikke kan sende dig en besked fra dette nummer først, og at du derfor skal starte samtalen med os.

13. Gratis afbestillingsregler

Club Canary giver sine kunder mulighed for at booke aktiviteter med kun et depositum og giver også gode afbestillingsbetingelser. Hver oplevelse har sine egne unikke afbestillingsregler, som du altid kan finde i oplevelsesinformationen. Generelt ligger afbestillingsreglerne på mellem 24-72 timer afhængigt af tilgængelighed og eksklusivitet. Udlejning af luksusbåde til større både er ofte forbundet med særlige betingelser, som skal overholdes. Tiden tæller fra det aftalte mødetidspunkt eller åbningstidspunktet i en bestemt park. Hvis du er inden for reglerne kan du nemt annullere gratis, vi beder dig gøre dette via e-mail (office@clubcanary.com) eller via WhatsApp (+34 604 105 055). Din annullering er kun gyldig, hvis dit ordrenummer er med, og skal sendes fra et telefonnummer eller en e-mailadresse, der også er anført i den ordre, du har afgivet.

Fleksibilitet ved ændringer og aflysninger af reservationer på Club Canary

Nogle gange modtager Club Canary anmodninger om at ændre bookingen til en anden dato. Selvom vi bestræber os på at imødekomme, hvor det er muligt, er det vigtigt at forstå, at hvis denne anmodning falder uden for den oprindelige gratis afbestillingspolitik, og Club Canary-crew accepterer ændringen, gælder fleksibiliteten ved gratis afbestilling eller muligheden for refusion (inklusive depositum) muligvis ikke længere, medmindre andet udtrykkeligt er angivet af en Club Canary-agent. Denne politik er indført for at forhindre situationer, hvor en datoændring - i bund og grund en tjeneste - kan udnyttes til at aflyse gratis efterfølgende. Derudover, hvis turen eller rejsen på din ændrede dato bliver aflyst på grund af vejrforhold eller andre årsager uden for vores kontrol, Club Canary vil gøre sit bedste for at finde et passende alternativ. Men hvis dette ikke er muligt, skal du være opmærksom på, at du ikke har ret til refusion (i det mindste for depositummet), da det var en tjeneste at ændre din dato.

14. Ikke afbestilling til tiden - Kommer for sent 

Club Canary har særlige kontrakter med hver partner, som vi er nødt til at acceptere med hensyn til aflysninger. Hvis en kunde ikke overholder betingelserne, vil Club Canary modtage en bøde. Det depositum, du normalt betaler, dækker normalt langt fra bøden, derfor accepterer mange andre rejseselskaber altid det fulde beløb. Hvis du alligevel afbestiller din booking på en respektfuld måde, vil der ikke være yderligere omkostninger til dit depositum.

Eksklusive og VIP-udflugter

For visse rejser, f.eks. luksusrejser og private bådture, kan der gælde særlige betingelser. Disse vil være angivet i policen og blive sendt til dig på en reservationsmeddelelsesformular, og ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du dem, og du vil være opmærksom på eventuelle yderligere afbestillingsgebyrer, der kan blive sendt til dig som en faktura for at dække tabet, hvis du afbestiller din reservation i sidste øjeblik.

15. Undlader at møde op 

Hvis man ikke dukker op og ikke lader os vide noget, er det til yderligere skade. Muligvis er den tur, du har bestilt, nu forsinket, fordi de venter på dig, og både vores partnere og Club Canary-teamet skal undersøge, hvad der er sket, hvilket spilder en masse tid. Desuden vil det skade vores omdømme over for vores partner. For at dække eventuelle skader bekræfter du ved at underskrive vores vilkår og betingelser, at du accepterer, at vi skal fakturere dig 40% af det beløb, du skulle have betalt, hvis du ikke dukker op uden varsel eller blot glemmer din udflugt. Dette beløb skal betales inden for 7 arbejdsdage, ellers vil der blive sendt en påmindelse hver uge med en beløbsstigning på 20%.

16. Klager

Club Canary er kun ansvarlig for bookingforløbet. Club Canary's personale er ikke til stede på dagen for din oplevelse og kan ikke foretage nogen vurdering af eventuelle ting, der kan ske under aktiviteten. Under oplevelsen er du i hænderne på partneren, og det er deres angivne regler, licenser og politikker, der gælder. Hvis du har en klage over din udflugt, skal du drøfte den med tjenesteudbyderen på stedet. Hvis din klage er blevet afleveret til vores partner, og partneren beslutter sig for at foretage en fuld tilbagebetaling, skal de kontakte os. Vi kan derefter foretage en tilbagebetaling af depositummet. Ved at acceptere disse betingelser accepterer du, at hvis vores partner giver dig en del penge eller en gave (f.eks. gratis fotos), accepterer du, at I sammen har fundet en løsning, og at din klage er blevet løst. Yderligere krav herefter er ikke gyldige og bør ikke tages i betragtning uden nogen undtagelser.

17. Feedback

Club Canary er forpligtet til at yde god service. Selv om vi ikke kan foretage tilbagebetaling uden vores partners tilladelse, lytter vi gerne til din feedback. Vi kan udstede en advarsel til vores partner eller stoppe samarbejdet med dem. I tilfælde af at vi får lov til at tilbyde en tilbagebetaling, kan Club Canary under ingen omstændigheder betale mere end det beløb, du har betalt til os (depositum). Det resterende beløb betales direkte til den pågældende partner, og vi har ingen adgang til det. Hvis du ikke er tilfreds med et resultat, kan du kontakte den pågældende virksomhed inden for 28 dage for at anmode om en klageformular. Du kan også anmode om en Club Canary-klageformular, men disse er kun beregnet til at indberette en klage over personlig service, som du har modtaget fra vores medarbejdere, og skal bakkes op med passende beviser.

18. Influencers

Når du underskriver denne aftale, accepterer du, at du under ingen omstændigheder vil afpresse Club Canary-virksomheden eller Club Canary's medarbejdere. Afpresning omfatter følgende:

 1. Truer med at skrive en dårlig anmeldelse, hvis du ikke får, hvad du vil have.
 2. 2) Trusler om at skrive noget negativt på en social medieplatform med relation til Club Canary eller Club Canary-medarbejdere.
 3. Besøger kontoret uinviteret og har ikke lyst til at forlade det.
 4. At fremsætte trusler via live chat, telefon eller på kontoret.
  Hvis du gør det, kan Club Canary indsamle beviser for dette, herunder sendte meddelelser og eventuelt videomateriale. Overtrædelse af denne regel vil medføre en bøde på 6000€. Hvis der også er tale om fysisk mishandling, f.eks. mishandling eller forfølgelse af Club Canary-medarbejdere, vil bøden blive starter fra 10000€. Hvis du ikke betaler bøden inden for 10 dage, vil der blive indledt retslige skridt.

19. Afvise kunder

Club Canary forbeholder sig ret til at nægte at acceptere dig som kunde eller fortsætte med at handle med dig. Årsager til at afvise dig som kunde kan være: mener, at din adfærd er forstyrrende, forårsager unødig ulejlighed, er truende eller grov, du beskadiger ejendom, du forstyrrer, irriterer, forstyrrer eller udsætter andre personer på udflugten eller vores personale eller agenter for risiko eller fare, pr. telefon, skriftligt eller personligt. I dette afsnit omfatter "du" eller "din" også enhver anden person i dit selskab.

20. Domstole og lovgivning

Disse reservationsbetingelser og -vilkår er underlagt den nationale lovgivning i Spanien (De Kanariske Øer), hvor udflugten finder sted. Hvis parterne indbringer en eventuel konflikt for en domstol, underkaster de sig og giver hermed deres samtykke, idet de udtrykkeligt giver afkald på enhver anden jurisdiktion, til domstolene på brugerens/selskabets bopælssted.

21. Indhold på webstedet

Brug af billeder i annoncer

Club Canary prioriterer autenticitet i sine visuelle repræsentationer. Selvom mange af vores annoncer indeholder originale fotos, er der tilfælde, især med busture, hvor vi kan bruge redigerede eller AI-genererede billeder. Dette er for at give potentielle turister et klarere billede af den forventede oplevelse, når et originalt foto måske ikke er tilstrækkeligt.

For sådanne annoncer kan det første eller de to første billeder blive forbedret. Vi sørger for aldrig at overskride to redigerede billeder for at undgå misrepræsentation. Krav om refusion baseret på uoverensstemmelser mellem oplevelsen og disse billeder vil ikke blive behandlet, da kunderne anerkender og accepterer vores vilkår og betingelser under bookingen. Vi opfordrer kunder, der er i tvivl, til at kontakte vores agenter for afklaring.

For at opsummere: Selvom vores fotos sigter mod at skildre oplevelser så præcist som muligt, er nogle billeder, som et dronebillede af øen La Gomera, brugt for deres illustrative værdi snarere end nøjagtighed. De fanger essensen, ikke nødvendigvis alle detaljer.

Efterligning af indhold og styling

Vi værdsætter vores brands unikhed. Efterligning af vores stil, budskaber, skrifttyper, farver, logoer eller slogans kan føre til juridiske konsekvenser.

Fotos og videoer

Mange billeder på vores hjemmeside tilhører Club Canary, mens andre er brugt med udtrykkelig tilladelse fra vores partnere. Alle fotos er tydeligt markeret af os, inklusive dem med specielle filtre. Uautoriseret kommerciel brug af disse billeder vil medføre gebyrer:

 • Fotos fra partnere: 150€ per foto.
 • Club Canary's billeder: 500€ per foto.
 • Club Canary's videoer: 2500€ per video.

Kopiering af tekst

Vores tekstindhold er unikt. Reproduktion af disse tekster på andre kommercielle platforme kan føre til, at vores juridiske team anmoder om dokumentation for dine udgivelsesdatoer. Det samme gælder for kopiering af indhold fra vores sociale mediekanaler, som betragtes som varemærkekrænkelse. Autenticitetstjek vil involvere vores tidsstemplede blockchain-teknologi og potentielle sammenligninger af Google-søgerangeringer. Minimumsgebyret for at undgå retssager i sådanne tilfælde er 4500€.

Club Canary har et stort team, der arbejder hårdt på hjemmesiden dagligt. Det betragtes som tyveri at kopiere indhold fra os i din egen interesse.

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret alle bestemmelserne heri, og at de repræsenterer en bindende aftale mellem dig og Club Canary, som begge parter vil overholde i god tro.

Club Canary er et handelsnavn og administreres af SCHIJVENS GROUP SL