Algemene voorwaarden

Club Canary's overeenkomst met u
1. Reservering klant
2. Club Canary prijsgarantie
3. De prijs die u betaalt
4. Wanneer wij uw boekingsgegevens annuleren
5. Wanneer wij uw reservering annuleren
6. Grote veranderingen aan uw excursie
7. Club Canary verantwoordelijk voor uw excursie
8. Persoonlijk letsel
9. Uw contract

Uw overeenkomst met ons
10. Als u uw boeking wijzigt
11. Als u uw reservering annuleert
12. Wanneer u een klacht heeft
13. Afwijzen klant
14. Voorwaarden van uw ticket
15. Contact met u
16. Rechterlijke bevoegdheid en wetgeving

Club Canary's overeenkomst met u
Onze overeenkomst met u beschrijft wat u wettelijk van ons mag verwachten als u een excursie of ticket van ons koopt en is niet van toepassing op enige gang van zaken tussen ons anders dan de excursie die u op de Canarische Eilanden koopt en die door de entiteit op onze website wordt verkocht. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u boekt om te zien welke invloed ze hebben op uw specifieke excursie die door ons wordt geregeld.
U krijgt de mogelijkheid om excursie-, activiteiten-, attractie- en ticketdiensten (aangeduid als "excursies") te verkrijgen, onder voorbehoud van de aanvaarding van deze boekingsvoorwaarden, in overeenstemming met de tarieven, prijzen en annuleringsvoorwaarden die op het moment van de boeking op de website staan vermeld.

1. Reservering klant
Of u nu alleen of in groep boekt, Club Canary voert alleen correspondentie met de hoofdboeker, met inbegrip van wijzigingen, aanpassingen en annuleringen. U moet op het moment van de reservering 18 jaar oud zijn en de wettelijke bevoegdheid bezitten om als hoofdboeker te boeken en van een excursie met Club Canary te genieten, en van de door ons geadverteerde aanbiedingen gebruik te maken indien deze nog beschikbaar zijn. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens of andere informatie die u verstrekt over uzelf en alle andere personen die met de boeking meereizen en voor het doorgeven van alle informatie over de boeking of wijzigingen aan alle personen die met de boeking meereizen, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over wijzigingen in de dienstregeling of kopieën van boekingsbevestigingen.
Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u en uw groep akkoord gaan met de algemene voorwaarden van de leverancier en de relevante gezondheids- en veiligheidsinstructies. Het is uw verantwoordelijkheid om eventuele gezondheidsproblemen aan te geven die u of een lid van uw groep kunnen verhinderen om deel te nemen aan de excursie of die een potentieel risico voor uzelf of anderen kunnen veroorzaken. Sommige excursies kunnen bepaalde beperkingen hebben op basis van leeftijd, gezondheid, gewicht en/of lengte, die zijn opgelegd door de leverancier. Voor uw eigen veiligheid verzoeken wij u dringend deze te respecteren en op te volgen. Het is uw verantwoordelijkheid om alle informatie over het niveau van de excursie en de vereiste ervaring (indien aanwezig) en/of vaardigheden zorgvuldig door te lezen. De groepsgrootte kan variëren van 1 tot 150 deelnemers. Als de excursie die u kiest niet uitdrukkelijk vermeldt dat ze geschikt is voor minder mobiele personen, is ze ongeschikt voor personen met mobiliteitsproblemen. Houd er rekening mee dat sommige excursies een risico inhouden en dat het uw verantwoordelijkheid is om te controleren of de excursie geschikt is voor u en/of uw groep en of u gezond genoeg bent om deel te nemen. Club Canary raadt u dringend aan te controleren of u een geschikte en geldige verzekering hebt voor uw excursie en optionele extra's. Het is uw verantwoordelijkheid om alle belangrijke feiten, inclusief bekende medische aandoeningen, aan uw
verzekeraars, want als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat een schadeclaim wordt beperkt of afgewezen. Het wordt sterk aangeraden dat wanneer u boekt bij Club Canary, u en alle andere leden van uw gezelschap, inclusief baby's en kinderen, voldoende verzekerd zijn tijdens uw vakantie. Personen jonger dan 18 jaar moeten tijdens hun excursies met Club Canary begeleid worden door een volwassene. Er kunnen andere beperkingen en voorwaarden gelden voor sommige aanbiedingen, maar deze worden uitgelegd in de details van die aanbiedingen. De bevestiging van uw reservering wordt door ons Club Canary-team in de vorm van een digitaal of gedrukt ticket verstrekt (eventueel naar een door u opgegeven e-mailadres). Als u dit niet ontvangt, neem dan contact met ons op. De contractuele voorwaarden van onze overeenkomst zijn van toepassing tussen u en ons omdat u gekozen heeft voor een excursie met Club Canary.
-Tijdens het boekingsproces vragen wij u om persoonlijke gegevens, zoals uw naam, achternaam of creditcardgegevens. Alle verzamelde gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

2. Club Canary prijsgarantie
Alle excursies van Club Canary worden gedekt door onze beste prijsgarantie. Dit betekent dat u er zeker van kunt zijn dat u nergens anders dezelfde excursie voor een lagere prijs zult vinden. Als dat wel het geval is, betalen we u het verschil terug onder de hieronder vermelde voorwaarden.
Voorwaarden waardegarantie: Deze garantie is van toepassing op excursies van Club Canary. Om aanspraak te kunnen maken op terugbetaling van het prijsverschil, moet u ons meer dan 24 uur voor het begin van de excursie een gedocumenteerd bewijs van de goedkopere excursie bezorgen. Als gedocumenteerd bewijs aanvaarden we elk gepubliceerd materiaal waarvan alle voorwaarden van de excursie kunnen worden gecontroleerd, zoals een actuele gedrukte brochure of een screenshot van een website met geldige URL. De excursie moet identiek zijn aan de excursie die door Club Canary wordt aangeboden en mag geen deel uitmaken van een pakket, wat betreft valuta, reisroute, inhoud, duur van de stops van de excursie, kwaliteit van de bus, taal en aantal gesproken talen en service wordt verleend. De excursies moeten plaatsvinden in dezelfde kalenderweek van ma t/m zo. De waardegarantie is niet van toepassing op niet-gelicentieerde en illegale handelaars op de Canarische Eilanden en geldt niet voor speciale aanbiedingen.

De prijs die je betaalt
De prijzen op onze website zijn correct op de gepubliceerde datum, maar Club Canary behoudt zich het recht voor om deze prijzen van tijd tot tijd te wijzigen. De prijs van de excursie die u bij de bevestiging van uw boeking aan ons betaalt, is inclusief:
Alle diensten vermeld op de reserveringsbevestiging.
-Corresponderende BTW.
In de prijs is geen enkele dienst inbegrepen die niet in de reserveringsbevestiging is vermeld.
Wanneer wij uw boekingsgegevens annuleren
We hopen dat we geen wijzigingen hoeven aan te brengen in uw excursie, maar soms moeten we toch wijzigingen aanbrengen. Club Canary behoudt zich het recht voor om dit op elk moment te doen. We zullen u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen wanneer u boekt. Als u al heeft geboekt, laten we u dat zo snel mogelijk weten, als er nog tijd is voor uw excursie. Door ons getoonde excursietijden kunnen veranderen. Op uw bevestigingsticket staat de laatst geplande dienstregeling. De werkelijke vertrektijden staan op uw officiële ticket, dat u zorgvuldig dient te controleren zodra u het ontvangt.
Wanneer wij uw reservering annuleren
Club Canary streeft er altijd naar uw excursie te verzorgen zoals geboekt. Maar als er bijvoorbeeld niet genoeg mensen op uw excursie zijn geboekt, bestaat de kans dat we deze moeten annuleren. We behouden ons het recht voor om uw excursie in alle omstandigheden te annuleren, maar als we uw excursie annuleren, kunt u ofwel uw geld terugkrijgen ofwel een andere excursie van ons accepteren van gelijkwaardige of vergelijkbare standaard en prijs, als we u er een kunnen aanbieden. Als u voor deze optie kiest, zullen de voorwaarden van uw excursie niet veranderen en zullen deze voorwaarden nog steeds van toepassing zijn op uw boeking. In beide gevallen betalen we u altijd het prijsverschil terug als de vervangende excursie van een lagere standaard en prijs is.

Grote veranderingen aan uw excursie
Soms moet Club Canary belangrijke wijzigingen aanbrengen aan uw excursie. Als we u op de hoogte brengen van deze wijzigingen nadat we uw boeking hebben bevestigd, kunt u ofwel:
-Accepteer een vervangende excursie van ons van gelijkwaardige of vergelijkbare standaard en prijs, op de datum van de wijziging, als we in staat zijn om u een aan te bieden. We kunnen u een vervangende excursie aanbieden van een andere maatschappij in onze groep. Als u voor deze optie kiest, zullen de voorwaarden van uw excursie niet veranderen en blijven deze voorwaarden van toepassing op uw boeking of:
-Annuleer uw excursie met ons en ontvang een volledige terugbetaling van al het betaalde geld.
We zullen altijd het prijsverschil terugbetalen als de vervangende excursie van een lagere standaard en prijs is.
Als de verandering niet aanvaardbaar is voor u
Als een belangrijke wijziging zoals hierboven aangegeven voor u niet aanvaardbaar is, kunt u uw boeking annuleren. In dit geval zullen wij al het geld dat u ons betaald heeft terugbetalen.
Belangrijk: omstandigheden buiten onze controle
Club Canary is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen buiten onze controle, zoals: oorlog, oorlogsdreiging, rellen, burgerlijke onlusten, terroristische activiteiten en de gevolgen daarvan, arbeidsconflicten, natuur- en kernrampen, brand, epidemieën, gezondheidsrisico's en pandemieën, onvermijdelijke en onvoorzienbare technische problemen met het vervoer om redenen buiten onze controle of die van onze leveranciers: gesloten of overbelaste luchthavens of havens, orkanen en andere werkelijke of potentiële strenge weersomstandigheden, en alle andere soortgelijke gebeurtenissen.

7. Club Canary verantwoordelijk voor uw excursie
Club Canary regelt voor u de ontvangst van de diensten die deel uitmaken van de excursie die u kiest en die wij bevestigen. Deze diensten worden verleend door onafhankelijke plaatselijke leveranciers op de door ons gecontracteerde bestemming. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat elk onderdeel van de excursie die u bij ons boekt, wordt geleverd volgens een redelijke standaard en zoals door ons werd geadverteerd (of zoals gewijzigd en door u aanvaard). Wij hebben alle redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle diensten die deel uitmaken van uw door ons geadverteerde excursie worden geleverd door efficiënte en gerenommeerde bedrijven. Deze bedrijven moeten de lokale normen volgen.

8. Persoonlijk letsel
Club Canary is niet verantwoordelijk voor ziekte, letsel of overlijden als direct gevolg van een excursie/reis die u via Club Canary heeft gekocht. Daarom hoeft Club Canary ook geen betalingen te doen. Als u een claim heeft zullen wij u helpen om in contact te komen met de leverancier om tot een oplossing te komen.
Uw overeenkomst met ons

9. Uw contract
Wanneer u uw boeking bevestigt, aanvaardt u namens alle personen onder de boeking dat de voorwaarden van deze overeenkomst, de volledige overeenkomst tussen ons vormen met betrekking tot uw boeking en uw excursieregelingen. U stemt ook in met onze verwerking van persoonlijke informatie over u en andere leden van uw gezelschap. Waar de context het toelaat, zal verwijzing naar 'u' en 'uw' u en alle personen onder deze boeking omvatten. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle paspoort-, visum- en andere immigratie-eisen. Uw paspoort en reisdocumenten moeten intact zijn, u kunt geweigerd worden als ze beschadigd zijn of als er mee geknoeid is. Club Canary aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien u niet kunt reizen omdat u niet aan deze vereisten heeft voldaan.

10. Als u uw boeking wijzigt
U moet ervoor zorgen dat alle namen en gegevens correct zijn ingevuld op het moment van de boeking. U ontvangt een bevestigingsticket zodra uw boeking is bevestigd en moet onmiddellijk contact met ons opnemen als er iets is dat u moet corrigeren, of als u het om welke reden dan ook niet ontvangt. Voor eventuele wijzigingen moet u 48 uur voor de gepubliceerde ophaaltijd contact opnemen met onze klantendienst. Wanneer u uw excursiedetails wijzigt, zal de prijs van uw excursie gebaseerd worden op de prijs die
is van toepassing op de dag dat u de wijziging aanbrengt. Het is mogelijk dat deze prijzen niet dezelfde zijn als toen u uw eerste reservering maakte.

11. Als u uw reservering annuleert
Club Canary kan alleen volledige terugbetaling geven bij annuleringen die minstens 48 uur voor de gepubliceerde tijd op het ticket of per e-mail worden gedaan. Annuleringen vanaf 48 uur tot 24 uur voor de excursie krijgen 50% terugbetaald. En annuleringen minder dan 24 uur van te voren krijgen geen restitutie. Als u niet op de excursie verschijnt of te laat bent en de excursie mist, zal er geen terugbetaling plaatsvinden. Maar voordat je een excursie annuleert, neem altijd eerst contact op met Club Canary via e-mail of telefoon om het probleem uit te leggen en misschien een oplossing te vinden.

12. Wanneer u een klacht heeft
Als u een klacht heeft over uw excursie, moet u onmiddellijk de leverancier van de dienst in kwestie ter plaatse op de hoogte brengen. Als zij het probleem niet kunnen oplossen, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen via telefoon/e-mail en wij zullen ons best doen om een oplossing te vinden. Als u bij thuiskomst nog steeds niet tevreden bent, moet u binnen 28 dagen na de excursie een brief schrijven naar onze klantendienst zodat uw klacht naar behoren kan worden onderzocht. Schrijf uw bevestigingsnummer van de excursie op uw bericht, en vermeld uw dag
en avondtelefoonnummers. Als u ons niet de gelegenheid geeft een probleem ter plaatse op te lossen door het aan de leverancier te melden of ons te bellen en te informeren, kunnen wij een eventuele klacht mogelijk niet positief behandelen.

13. Afwijzen klant
Club Canary behoudt zich het recht voor om u als klant te weigeren of om verder met u in contact te treden indien wij, of een andere persoon met gezag, van mening zijn dat uw gedrag storend is, onnodig ongemak veroorzaakt, bedreigend of beledigend is, u eigendommen beschadigt, andere personen tijdens de excursie of onze medewerkers of agenten van streek maakt, ergert, stoort of in gevaar brengt, aan de telefoon, schriftelijk of in persoon.
Voor de toepassing van deze afdeling omvat de term "u" of "uw" elke andere persoon in uw gezelschap.

14. Voorwaarden van uw ticket
Wanneer u, als onderdeel van de excursie die u op Club Canary heeft geboekt, per vliegtuig of over zee moet reizen, kan uw reis onderhevig zijn aan bepaalde internationale verdragen zoals het Verdrag van Warschau, het Verdrag van Montreal of het Verdrag van Athene. U stemt ermee in dat de eigen 'Vervoersvoorwaarden' van het vervoersbedrijf op die reis op u van toepassing zijn. Bij het regelen van dit vervoer voor u, vertrouwen we op de voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in deze internationale verdragen en deze vervoersvoorwaarden. U erkent dat al deze voorwaarden deel uitmaken van uw contract met ons en met de vervoersmaatschappij.

15. Contact met u
Als u om correspondentie met Club Canary heeft verzocht, zullen wij met u communiceren via het e-mailadres dat u ons heeft opgegeven. Bijvoorbeeld om uw e-bevestiging, e-ticket, e-annulering, enz. te verstrekken. Wij gaan ervan uit dat uw e-mailadres correct is en dat u de risico's begrijpt die verbonden zijn aan het gebruik van deze vorm van communicatie. Houdt u er rekening mee dat u mogelijk nog steeds telefonisch contact met ons moet opnemen, zoals vereist in onze algemene voorwaarden.

16. Rechterlijke bevoegdheid en wetgeving
Op deze reserveringsvoorwaarden is de nationale wetgeving van Spanje (Canarische Eilanden) van toepassing, waar de excursie heeft plaatsgevonden. Indien een conflict voor de rechter wordt gebracht door de partijen, onderwerpen zij zich hierbij en stemmen in, uitdrukkelijk afziend van elke andere jurisdictie, aan de rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker/het bedrijf.

nl_NLNL