Voorwaarden

Club Canary's overeenkomst met u
1. Reservering klant
2. Club Canary prijs garantie
3. De prijs die u betaalt
4. Wanneer wij uw boekingsgegevens wijzigen
5. Wanneer wij uw reservering annuleren
6. Grote veranderingen aan uw excursie
7. Verantwoordelijkheid voor uw excursie

Uw overeenkomst met ons
8. Een boeking maken zonder onze instructies te volgen
9. Pick-up service aangeboden
10. Persoonlijk letsel
11. Uw contract
12. Geen ticket ontvangen
13. Gratis annuleringsverzekering
14. Niet op tijd afzeggen - Te laat komen
15. Niet komen opdagen
16. Klachten
17. Feedback
18. Beïnvloeders
19. Klanten afwijzen
20. Rechterlijke bevoegdheid en wetgeving
21. Inhoud van de website

Club Canary's overeenkomst met u
Onze overeenkomst met u beschrijft wat u wettelijk van ons mag verwachten als u een excursie of ticket van ons koopt en is niet van toepassing op enige gang van zaken tussen ons anders dan de excursie die u op de Canarische Eilanden koopt en die door de entiteit op onze website wordt verkocht. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u boekt om te zien welke invloed ze hebben op uw specifieke excursie die door ons wordt geregeld.
U krijgt de mogelijkheid om excursie-, activiteiten-, attractie- en ticketdiensten (aangeduid als "excursies") te verkrijgen, onder voorbehoud van de aanvaarding van deze boekingsvoorwaarden, in overeenstemming met de tarieven, prijzen en annuleringsvoorwaarden die op het moment van de boeking op de website staan vermeld.

1. Reservering klant

Of je nu alleen boekt of als groep, Club Canary zal in alle verdere correspondentie, inclusief wijzigingen, aanpassingen en annuleringen, alleen omgaan met de hoofdboeker. U moet 18 jaar oud zijn op het moment van boeking en de wettelijke bevoegdheid en autoriteit bezitten om als hoofdboeker te boeken en te genieten van een excursie met Club Canary, en gebruik te maken van de door ons geadverteerde aanbiedingen indien deze nog beschikbaar zijn. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens of enige andere informatie verstrekt met betrekking tot uzelf en elke andere persoon die reist op de boeking en voor het doorgeven van alle informatie met betrekking tot de boeking of enige wijzigingen daarin, aan alle personen die reizen op een dergelijke boeking, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over schema wijzigingen of kopieën van boekingsbevestigingen.
Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u en uw groep akkoord gaan met de algemene voorwaarden van de leverancier en de relevante gezondheids- en veiligheidsinstructies. Het is uw verantwoordelijkheid om eventuele gezondheidsproblemen aan te geven die u of een lid van uw groep zouden kunnen verhinderen aan de excursie deel te nemen of die een potentieel risico voor uzelf of anderen zouden kunnen opleveren. Sommige excursies kunnen bepaalde beperkingen hebben op grond van leeftijd, gezondheid, gewicht en/of lengte, die door de leverancier opgelegd zijn. Voor uw eigen veiligheid verzoeken wij u dringend deze te respecteren en op te volgen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u en uw gezelschap alle literatuur zorgvuldig lezen voor details over het niveau van de excursie en de nodige ervaring (indien aanwezig) en/of vaardigheden die vereist zijn. De grootte van de groepen kan variëren van 1 tot 150 deelnemers. Als de excursie die u kiest niet uitdrukkelijk vermeldt dat ze geschikt is voor minder mobiele personen, dan is ze ongeschikt voor personen met mobiliteitsproblemen. Sommige excursies houden een zeker risico in en het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of de excursie geschikt is voor u en/of uw groep en of u gezond genoeg bent om deel te nemen. Club Canary dringt er bij u op aan te controleren of u een geschikte en geldige verzekering hebt voor uw excursie en optionele extra's. Het is uw verantwoordelijkheid om alle materiële feiten, met inbegrip van bekende medische aandoeningen, aan uw verzekeraars te melden, want als u dat niet doet, kan dat tot gevolg hebben dat een schadeclaim wordt beperkt of afgewezen. Het wordt sterk aangeraden, wanneer u boekt bij Club Canary, dat u en alle andere leden van uw gezelschap, inclusief baby's en kinderen, voldoende verzekerd zijn op vakantie. Elke persoon die jonger is dan 18 jaar moet door een volwassene begeleid worden op zijn of haar excursie met Club Canary. Bepaalde uitstapjes mogen ook alleen door kinderen ondernomen worden als de ouders daarvoor toestemming geven, het is aan de partner van Club Canary in kwestie om daarop te letten bij de controle van de reservering. Er kunnen andere beperkingen en voorwaarden zijn voor sommige aanbiedingen, maar die worden uitgelegd in de details van die aanbiedingen. De bevestiging van uw boeking wordt in de vorm van een digitaal of gedrukt ticket door ons Club Canary team verstrekt (eventueel naar een door u opgegeven emailadres gestuurd), indien u dit niet ontvangt neem dan contact met ons op. De contractuele bepalingen van Onze Overeenkomst zijn van toepassing tussen u en ons omdat u gekozen heeft voor een excursie met Club Canary.
-Tijdens het boekingsproces vragen wij u om persoonlijke gegevens, zoals uw naam, achternaam of creditcardgegevens. Alle verzamelde gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

2. Club Canary prijs garantie

Alle Club Canary excursies worden gedekt door onze beste prijs garantie. Dit betekent dat u er zeker van kunt zijn dat u nergens anders dezelfde excursie voor een lagere prijs zult vinden. Is dat wel het geval, dan betalen wij u het verschil terug onder de hieronder vermelde voorwaarden.
Waarde garantievoorwaarden: Deze garantie geldt voor excursies van Club Canary. Om uw terugbetaling van het prijsverschil te claimen, moet u gedocumenteerd bewijs van de goedkopere excursie meer dan 48 uur voor de start van de excursie voorleggen. voor gedocumenteerd bewijs accepteren wij elk gepubliceerd materiaal waar alle voorwaarden van de excursie geverifieerd kunnen worden zoals een huidige gedrukte brochure of website screenshot inclusief geldige URL. De excursie moet identiek zijn aan die aangeboden door Club Canary, en mag geen deel uitmaken van een pakket, in termen van valuta, reisroute, inhoud, stops lengte van de excursie, kwaliteit van de bus, taal en aantal gesproken talen en service wordt gegeven. De excursies moeten in dezelfde kalenderweek, ma-zon, plaatsvinden. De waardegarantie is niet van toepassing op niet-gelicentieerde en illegale handelaars op de Canarische Eilanden en geldt niet voor speciale aanbiedingen.

3. De prijs die u betaalt

De prijzen op onze website zijn juist op de gepubliceerde datum, maar Club Canary behoudt zich het recht voor om deze prijzen van tijd tot tijd te wijzigen. De prijs van de excursie die u ons betaalt wanneer u uw boeking bevestigt, omvat: alle diensten die op de boekingsbevestiging vermeld staan.
-Corresponderende BTW.
In de prijs is geen enkele dienst inbegrepen die niet in de reserveringsbevestiging is vermeld.

4. Wanneer wij uw boekingsgegevens wijzigen

Wij hopen dat wij geen wijzigingen in uw excursie hoeven aan te brengen, maar soms moeten wij dat toch doen. Club Canary behoudt zich het recht voor dit te allen tijde te doen. Wij zullen u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen wanneer u boekt. Als u al geboekt hebt, zullen wij u dat zo snel mogelijk laten weten, als er nog tijd is vóór uw excursie. De door ons aangegeven tijden van de excursies kunnen veranderen. Op uw bevestigingsticket staat de laatst geplande dienstregeling. Uw werkelijke vertrektijden staan op uw officiële ticket, dat door een medewerker van Club Canary verstuurd of bevestigd wordt, en dat u zorgvuldig moet controleren zodra u het ontvangt.

5. Wanneer wij uw reservering annuleren

Club Canary streeft er altijd naar om je excursie te verzorgen zoals die geboekt is. Maar als er bijvoorbeeld niet genoeg mensen op uw excursie zijn geboekt, bestaat de kans dat we deze moeten annuleren. We behouden ons het recht voor om uw excursie in alle omstandigheden te annuleren, maar als we uw excursie annuleren, kunt u ofwel uw geld terugkrijgen ofwel een andere excursie van ons accepteren van gelijkwaardige of vergelijkbare standaard en prijs, als we u er een kunnen aanbieden. Als u voor deze optie kiest, zullen de voorwaarden van uw excursie niet veranderen en zullen deze voorwaarden nog steeds van toepassing zijn op uw boeking. In beide gevallen betalen we u altijd het prijsverschil terug als de vervangende excursie van een lagere standaard en prijs is.

6. Grote veranderingen aan uw excursie

Soms moet Club Canary grote wijzigingen aanbrengen in uw excursie. Bijvoorbeeld, als het weer erg gevaarlijk is (dit wordt beslist door onze partner, niet door u of door ons). Of wanneer er grote problemen zijn met de partner in kwestie dat hij uw geboekte excursie niet kan uitvoeren. Als wij u over een van deze wijzigingen inlichten nadat wij uw boeking bevestigd hebben, kunt u ofwel:
- Accepteer een vervangende excursie van ons van gelijkwaardige of vergelijkbare kwaliteit en prijs, op de datum van de wijziging, als wij u die kunnen aanbieden. Wij kunnen u een vervangende excursie aanbieden van een andere maatschappij van onze groep. Als u voor deze optie kiest, zullen de voorwaarden van uw excursie niet veranderen en deze voorwaarden blijven van toepassing op uw boeking of:
- Annuleer uw excursie bij ons en krijg al het betaalde geld terug.
We zullen altijd het prijsverschil terugbetalen als de vervangende excursie van een lagere standaard en prijs is.
Als de verandering niet aanvaardbaar is voor u
Als een belangrijke wijziging zoals hierboven aangegeven voor u niet aanvaardbaar is, kunt u uw boeking annuleren. In dit geval zullen wij al het geld dat u ons betaald heeft terugbetalen.

Omstandigheden buiten onze controle
Club Canary is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen buiten onze controle omvatten: oorlog, dreiging van oorlog, rellen, burgerlijke onlusten, terroristische activiteiten en de gevolgen daarvan, arbeidsconflicten, natuurlijke en nucleaire rampen, brand, epidemieën, gezondheidsrisico's en pandemieën, onvermijdelijke en onvoorziene technische problemen met transport om redenen buiten onze controle of die van onze leveranciers: gesloten of overbelaste luchthavens of havens, orkanen en andere werkelijke of potentiële strenge weersomstandigheden, en alle andere soortgelijke gebeurtenissen.

7. Verantwoordelijkheid voor uw excursie

Club Canary regelt voor u de ontvangst van de diensten die deel uitmaken van de excursie die u kiest en die wij bevestigen. Deze diensten zullen worden geleverd door onafhankelijke lokale leveranciers op bestemmingen die door ons zijn gecontracteerd. Wij zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat elk onderdeel van de excursie die u bij ons boekt, wordt geleverd volgens een redelijke standaard en zoals door ons is geadverteerd (of zoals gewijzigd en door u aanvaard). Wij hebben alle redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle diensten die deel uitmaken van uw door ons geadverteerde excursie worden geleverd door efficiënte en gerenommeerde bedrijven. Deze bedrijven moeten de lokale normen volgen.

Uw overeenkomst met ons

8. Een boeking maken zonder onze instructies te volgen

Club Canary is een zeer druk tourbedrijf, dat met meer dan 120 partners samenwerkt. Ongeveer 70% van deze partners zijn kleine bedrijfjes en werken nogal ouderwets. Deze bedrijven nemen alleen telefonisch boekingen aan van reisorganisaties, en noteren alle boekingen in een logboek. Dit logboek verandert elke 5 minuten en is vrijwel onmogelijk online bij te werken, zelfs als Club Canary het probeert, zal het altijd meer richtlijnen zijn dan exacte beschikbaarheidsgegevens.

Belangrijke opmerkingen overal op de website
Daarom heeft Club Canary op de website en op de sociale media vele malen vermeld dat vooruit reserveren noodzakelijk is. Mocht u dit niet doen, dan moet u het duidelijk vermelde boekingsadvies volgen boven de winkelwagenknop van het product in kwestie. In dit bericht staat normaal gesproken dat u, als u binnen een bepaald tijdsbestek reserveert, eerst contact moet opnemen met de klantenservice van Club Canary om de beschikbaarheid te controleren. Wanneer u onze voorwaarden aanvaardt, betekent dit dat u de boekingsaankondigingen op prijs hebt gesteld en het advies van de Club Canary website hebt opgevolgd, of dat het niet van toepassing was op de ervaring die u aan het boeken was. Mocht u echter deze regel overtreden hebben en de niet te missen reserveringsmeldingen genegeerd hebben, en uw geboekte ervaring is niet beschikbaar, dan accepteert u de volgende voorwaarden door akkoord te gaan met deze voorwaarden:
- Ik zal de activiteit naar een andere dag verschuiven.
- Ik zal met de agent een andere alternatieve excursie bespreken.
- Ik kan een terugbetaling vragen van 60% van het totaal betaalde bedrag.
- Ik mag mijn bestede bedrag ontvangen als een Club Canary kortingscode, voor de volgende keer.

Let op als u een andere excursie wilt doen, of deze naar een andere dag wilt verplaatsen. U hebt niet het recht deze ervaring te annuleren tegen terugbetaling. U kunt de dag echter 1 keer gratis verzetten, tot 48 uur van tevoren. (Deze problemen veroorzaken Club Canary grote kosten, wegens: extra werktijd van het personeel, vaak verloren reclame-inkomsten en transactiekosten).

9. Pick-up service aangeboden

Bij sommige Club Canary activiteiten en diensten is altijd een ophaaldienst inbegrepen, en bij andere krijgt u die cadeau bij uw reservering. Als u bij ons boekt en er staat "ophaaldienst in het zuiden van Tenerife", dan wordt daarmee het toeristische gebied bedoeld waar de meeste toeristen verblijven en waar de hotels zich bevinden. Zuid-Tenerife omvat: Los Cristianos, Playa de las Américas, Costa Adeje, La Caleta en Playa Paraíso. Alles daarbuiten niet, of dit moet eerst met een personeelslid van Club Canary afgesproken worden. Het annuleren van uw activiteit omdat u er na de boeking achter komt dat uw accommodatie buiten de gratis ophaaldienst van uw geboekte excursie valt, is niet aanvaardbaar. Bovendien valt de ophaaldienst onder de verantwoordelijkheid van onze partner. Club Canary moet de juiste ontmoetingsplaats en -tijd op uw ticket vermelden, maar het is aan de partner in kwestie om op tijd te komen en aan u om op tijd klaar te staan. Het kan zijn dat deze dienst niet beschikbaar is, ook al staat aangegeven dat dat wel het geval is. Dat kan zijn omdat het ophaalvervoer kapot is, of omdat u nogal last minute geboekt hebt en alle plaatsen in het vervoer volgeboekt zijn. Het kan zijn dat er een kleine vergoeding wordt gezocht om de Taxikosten te dekken, maar Club Canary is daartoe niet verplicht.

10. Persoonlijk letsel

Club Canary is niet verantwoordelijk voor enige Ziekte, letsel of dood direct als gevolg van een excursie/reis die u met Club Canary gekocht heeft. Met het accepteren van deze voorwaarden gaat u ermee akkoord dat in een van de bovenstaande gevallen Club Canary niet verantwoordelijk of financieel aansprakelijk zal zijn. U stemt er echter wel mee in dat wij, in geval van een zwaar ongeval, uw gegevens mogen delen met de plaatselijke autoriteiten of familie/echtgenoten van u.

11. Uw contract

Wanneer u uw boeking bevestigt, aanvaardt u namens alle personen onder de boeking dat de voorwaarden van deze overeenkomst, de volledige overeenkomst tussen ons vormen met betrekking tot uw boeking en uw excursieregelingen. U stemt ook in met onze verwerking van persoonlijke informatie over u en andere leden van uw gezelschap. Waar de context het toelaat, zal verwijzing naar 'u' en 'uw' u en alle personen onder deze boeking omvatten. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle paspoort-, visum- en andere immigratie-eisen. Uw paspoort en reisdocumenten moeten intact zijn, u kunt geweigerd worden als ze beschadigd zijn of als er mee geknoeid is. Club Canary aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als je niet kunt reizen omdat je niet aan deze eisen hebt voldaan.

12. Geen ticket ontvangen

Het is uw verantwoordelijkheid om Club Canary correcte contactinformatie over u te geven. Dit omvat een telefoonnummer + landcode en een emailadres. Indien wij onjuiste informatie hebben ontvangen en u niet kunnen bereiken via WhatsApp of e-mail, bent u verantwoordelijk en heeft u geen recht op terugbetaling, omdat dit eventuele verliezen dekt. Club Canary reserveringen moeten altijd handmatig bevestigd en doorgegeven worden, daarom kunnen reserveringen alleen bevestigd worden tijdens de kantooruren van Club Canary. Na uw reservering ontvangt u een e-mail met informatie over hoe u contact kunt opnemen met Club Canary via WhatsApp met uw ordernummer. Het nummer van Club Canary WhatsApp (+ 34 604 105 055) is een zakennummer, wat betekent dat wij u volgens de wet niet eerst vanaf dit nummer een bericht kunnen sturen, en dat u dus het gesprek met ons moet beginnen.

13. Gratis annuleringsverzekering

Club Canary biedt zijn klanten de mogelijkheid om activiteiten te boeken met alleen een aanbetaling, en geeft ook goede annuleringsvoorwaarden. Elke ervaring heeft zijn eigen unieke annuleringsvoorwaarden, die u altijd kunt vinden in de informatie over de ervaring. Over het algemeen liggen de annuleringsvoorwaarden tussen 24 en 72 uur, afhankelijk van de beschikbaarheid en de exclusiviteit. Luxe bootverhuur voor grotere boten heeft vaak speciale voorwaarden die gerespecteerd moeten worden. De tijd telt vanaf de afgesproken ontmoetingstijd of openingstijd van een bepaald park. Als u zich aan de regels houdt, kunt u gemakkelijk en kosteloos annuleren, wij vragen u dit te doen via e-mail (office@clubcanary.com) of via WhatsApp (+34 604 105 055). Uw annulering is alleen geldig als uw bestelnummer erbij staat, en moet verstuurd worden vanaf een telefoonnummer of e-mailadres dat ook vermeld staat bij de bestelling die u gedaan heeft.

14. Niet op tijd afzeggen - Te laat komen 

Club Canary heeft speciale contracten met elke partner die wij moeten aanvaarden wat annuleringen betreft. Als een klant zich niet aan de voorwaarden houdt, krijgt Club Canary een boete. De aanbetaling die u normaal betaalt dekt bij lange na niet de boete, om die reden accepteren veel andere reisorganisaties altijd het volledige bedrag. Mocht u toch op een respectvolle manier uw boeking annuleren, dan zijn er geen extra kosten aan uw aanbetaling verbonden.

Exclusieve & VIP-excursies
Voor bepaalde reizen, zoals luxe-uitstapjes en privé-boottochten, kunnen speciale voorwaarden gelden. Deze zullen in de polis vermeld staan en u op een boekingsformulier toegestuurd worden, en door deze voorwaarden te aanvaarden stemt u ermee in, en bent u op de hoogte van eventuele extra annuleringskosten die u als rekening toegestuurd kunnen worden om het verlies te dekken in het geval u uw boeking last minute annuleert.

15. Niet komen opdagen 

Niet komen opdagen en ons niets laten weten brengt extra schade toe. Mogelijk loopt de tour die u geboekt hebt nu vertraging op omdat ze op u wachten, zowel onze partners als het team van Club Canary moeten onderzoeken wat er gebeurd is, waardoor veel tijd verloren gaat. Bovendien zal het onze reputatie tegenover onze partner schaden. Om eventuele schade te dekken bevestigt u door onze voorwaarden te ondertekenen dat u ermee akkoord gaat dat wij u 40% van het bedrag dat u had moeten betalen in rekening moeten brengen, als u zonder bericht niet komt opdagen of uw excursie gewoonweg vergeet. Dit bedrag moet binnen 7 werkdagen betaald worden, anders zal er elke week een herinnering gestuurd worden met een bedragverhoging van 20%.

16. Klachten

Club Canary is alleen verantwoordelijk voor het verloop van de boeking. Het personeel van Club Canary is niet aanwezig op de dag van uw ervaring, en kan geen oordeel vellen over mogelijke dingen die tijdens de activiteit kunnen gebeuren. Tijdens de belevenis bent u in handen van de partner en hun opgegeven regels en vergunningen en beleid zijn van toepassing. Als u een klacht heeft over uw excursie, moet u die ter plaatse bespreken met de dienstverlener. Als uw klacht bij onze partner is bezorgd, en de partner besluit tot een volledige terugbetaling, dan moet hij contact met ons opnemen. Wij kunnen dan de aanbetaling terugstorten. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden aanvaardt u het feit dat als onze partner u een portie geld of een geschenk (bv. gratis foto's) geeft, dat u dan samen een oplossing gevonden hebt en uw klacht opgelost is. Verdere eisen daarna zijn niet geldig en mogen niet zonder meer in overweging genomen worden.

17. Feedback

Club Canary zet zich in voor een goede service. Hoewel wij geen terugbetalingen kunnen doen zonder de toestemming van onze partner, luisteren wij graag naar uw feedback. Wij kunnen onze partner een waarschuwing geven of de samenwerking met hem stopzetten. In het geval dat wij een terugbetaling mogen aanbieden, kan Club Canary in geen geval meer betalen dan het bedrag dat u ons betaald heeft (aanbetaling). Het resterende bedrag wordt rechtstreeks aan de partner in kwestie betaald en wij hebben daar geen toegang toe. Als u niet tevreden bent met een resultaat, kunt u binnen 28 dagen contact opnemen met het bedrijf in kwestie om een klachtenformulier aan te vragen. U kunt ook een Club Canary klachtenformulier aanvragen, maar die zijn alleen voor het melden van een klacht over persoonlijke service die u van onze personeelsleden gekregen hebt, en moet met de nodige bewijzen gestaafd worden.

18. Beïnvloeders

Wanneer u deze overeenkomst ondertekent, aanvaardt u dat u onder geen enkele omstandigheid Club Canary bedrijf of werknemers van Club Canary zult chanteren. Chantage omvat het volgende:
1) Dreigen met het plaatsen van een slechte recensie als u niet krijgt wat u wilt.
2) Dreigen met het plaatsen van iets negatiefs op enig social media platform in verband met Club Canary of Club Canary werknemers.
3) Ongevraagd op kantoor komen, en niet meer weg willen gaan.
4) Bedreigingen uiten via LiveChat, telefoon of op kantoor.
Doet u dat toch, dan kan Club Canary daar bewijzen van verzamelen, waaronder verzonden berichten en eventueel videomateriaal. Overtreding van deze regel wordt bestraft met een boete van 6000€. Als er ook sprake is van lichamelijke mishandeling, zoals mishandeling of stalking van Club Canary personeel, zal de boete start vanaf 10000€. Als u de boete niet binnen 10 dagen betaalt, zullen er gerechtelijke stappen worden ondernomen.

19. Klanten afwijzen

Club Canary behoudt zich het recht voor om u als klant te weigeren of verder met u om te gaan. Redenen om u als klant te weigeren kunnen zijn: van mening zijn dat uw gedrag storend is, onnodig ongemak veroorzaakt, bedreigend of beledigend is, u eigendommen beschadigt, u andere personen in de excursie of ons personeel of onze agenten van streek maakt, ergert, stoort, of in gevaar brengt, aan de telefoon, schriftelijk of in persoon. In deze rubriek omvat de term "u" of "uw" alle andere personen van uw groep.

20. Rechterlijke bevoegdheid en wetgeving

Op deze reserveringsvoorwaarden is de nationale wetgeving van Spanje (Canarische Eilanden) van toepassing, waar de excursie heeft plaatsgevonden. Indien een conflict voor de rechter wordt gebracht door de partijen, onderwerpen zij zich hierbij en stemmen in, uitdrukkelijk afziend van elke andere jurisdictie, aan de rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker/het bedrijf.

21. Inhoud van de website

Gebruik van afbeeldingen in advertenties

Club Canary geeft prioriteit aan authenticiteit in haar visuele weergaven. Hoewel veel van onze advertenties originele foto's bevatten, zijn er gevallen, vooral met busreizen, waar we bewerkt of AI-gegenereerd beeldmateriaal kunnen gebruiken. Dit is om potentiële toeristen een duidelijker beeld te geven van de verwachte ervaring wanneer een originele foto niet voldoende is.

Voor dergelijke listings kunnen de eerste één of twee afbeeldingen verbeterd zijn. Wij zorgen ervoor dat er nooit meer dan twee bewerkte afbeeldingen zijn om een verkeerde voorstelling van zaken te voorkomen. Claims voor terugbetalingen op basis van verschillen tussen de ervaring en deze afbeeldingen worden niet in behandeling genomen, aangezien klanten onze algemene voorwaarden tijdens het boeken erkennen en accepteren. We raden klanten met enige twijfel aan om contact op te nemen met onze agenten voor opheldering.

Om samen te vatten: hoewel onze foto's bedoeld zijn om ervaringen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, worden sommige opnamen, zoals een dronebeeld van het eiland La Gomera, gebruikt voor hun illustratieve waarde en niet zozeer voor hun nauwkeurigheid. Ze leggen de essentie vast, niet noodzakelijk elk detail.

Imitatie van inhoud en styling

Wij hechten waarde aan het unieke karakter van ons merk. Het imiteren van onze stijl, berichtgeving, lettertypen, kleuren, logo's of slogans kan leiden tot juridische gevolgen.

Foto's en video's

Veel afbeeldingen op onze website zijn eigendom van Club Canary, terwijl andere gebruikt zijn met uitdrukkelijke toestemming van onze partners. Alle foto's zijn duidelijk door ons gemarkeerd, inclusief foto's met speciale filters. Voor ongeoorloofd commercieel gebruik van deze afbeeldingen worden kosten in rekening gebracht:

  • Foto's van partners: 150€ per foto.
  • Club Canary's foto's: 500€ per foto.
  • Club Canary's video's: 2500€ per video.

Tekst dupliceren

Onze teksten zijn uniek. Het reproduceren van deze teksten op andere commerciële platforms kan ertoe leiden dat ons juridische team vraagt om bewijs van uw publicatiedata. Hetzelfde geldt voor het kopiëren van inhoud van onze sociale mediakanalen, wat gezien wordt als inbreuk op het handelsmerk. Authenticiteitscontroles zullen bestaan uit onze blockchain-technologie met tijdstempels en mogelijke vergelijkingen van Google-zoekresultaten. Het minimumtarief om in dergelijke gevallen een gerechtelijke procedure te vermijden is 4500€.

Club Canary heeft een groot team dat dagelijks hard aan de website werkt. Het kopiëren van inhoud van ons voor uw eigen belang wordt beschouwd als stelen.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, erkent u dat u alle bepalingen hierin hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd, en dat deze een bindende overeenkomst vormen tussen u en Club Canary, waaraan beide partijen zich te goeder trouw zullen houden.

Club Canary is een handelsnaam, en wordt beheerd door SCHIJVENS GROUP SL