Voorwaarden

Club Canary's overeenkomst met u
1. Reservering klant
2. Club Canary prijs garantie
3. De prijs die u betaalt
4. Wanneer wij uw boekingsgegevens annuleren
5. Wanneer wij uw reservering annuleren
6. Grote veranderingen aan uw excursie
7. Club Canary verantwoordelijkheid voor uw excursie
8. Persoonlijk letsel
9. Uw contract

Uw overeenkomst met ons
10. Als u uw boeking wijzigt
11. Als u uw reservering annuleert
12. Wanneer u een klacht heeft
13. Afwijzen klant
14. Voorwaarden van uw ticket
15. Contact met u
16. Rechterlijke bevoegdheid en wetgeving

Club Canary's overeenkomst met u
Onze overeenkomst met u beschrijft wat u wettelijk van ons mag verwachten als u een excursie of ticket van ons koopt en is niet van toepassing op enige gang van zaken tussen ons anders dan de excursie die u op de Canarische Eilanden koopt en die door de entiteit op onze website wordt verkocht. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u boekt om te zien welke invloed ze hebben op uw specifieke excursie die door ons wordt geregeld.
U krijgt de mogelijkheid om excursie-, activiteiten-, attractie- en ticketdiensten (aangeduid als "excursies") te verkrijgen, onder voorbehoud van de aanvaarding van deze boekingsvoorwaarden, in overeenstemming met de tarieven, prijzen en annuleringsvoorwaarden die op het moment van de boeking op de website staan vermeld.

1. Reservering klant
Of je nu alleen boekt of als groep, Club Canary zal in alle verdere correspondentie, inclusief wijzigingen, aanpassingen en annuleringen, alleen omgaan met de hoofdboeker. U moet 18 jaar oud zijn op het moment van boeking en de wettelijke bevoegdheid en autoriteit bezitten om als hoofdboeker te boeken en te genieten van een excursie met Club Canary, en gebruik te maken van de door ons geadverteerde aanbiedingen indien deze nog beschikbaar zijn. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens of enige andere informatie verstrekt met betrekking tot uzelf en elke andere persoon die reist op de boeking en voor het doorgeven van alle informatie met betrekking tot de boeking of enige wijzigingen daarin, aan alle personen die reizen op een dergelijke boeking, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over schema wijzigingen of kopieën van boekingsbevestigingen.
Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u en uw groep akkoord gaan met de algemene voorwaarden van de leverancier en de relevante gezondheids- en veiligheidsinstructies. Het is uw verantwoordelijkheid om eventuele gezondheidsproblemen aan te geven die u of een lid van uw groep kunnen verhinderen om deel te nemen aan de excursie of die een potentieel risico voor uzelf of anderen kunnen veroorzaken. Sommige excursies kunnen bepaalde beperkingen hebben op basis van leeftijd, gezondheid, gewicht en/of lengte, die zijn opgelegd door de leverancier. Voor uw eigen veiligheid verzoeken wij u dringend deze te respecteren en op te volgen. Het is uw verantwoordelijkheid om alle informatie over het niveau van de excursie en de vereiste ervaring (indien aanwezig) en/of vaardigheden zorgvuldig door te lezen. De groepsgrootte kan variëren van 1 tot 150 deelnemers. Als de excursie die u kiest niet uitdrukkelijk vermeldt dat ze geschikt is voor minder mobiele personen, is ze ongeschikt voor personen met mobiliteitsproblemen. Houd er rekening mee dat sommige excursies een risico inhouden en dat het uw verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat de excursie geschikt is voor u en/of uw groep en dat u gezond genoeg bent om deel te nemen. Club Canary dringt er bij u op aan om te controleren of u een geschikte en geldige verzekering heeft voor uw excursie en optionele extra's. Het is uw verantwoordelijkheid om alle belangrijke feiten, inclusief bekende medische aandoeningen, te melden aan uw
verzekeraars, omdat het nalaten hiervan kan resulteren in een schadeclaim die wordt beperkt of afgewezen. Het wordt sterk aangeraden wanneer u boekt bij Club Canary, dat u en alle andere leden van uw gezelschap, inclusief baby's en kinderen, voldoende verzekerd zijn op vakantie. Elke persoon die jonger is dan 18 jaar moet worden begeleid door een volwassene op zijn of haar excursie met Club Canary. Er kunnen andere beperkingen en voorwaarden gelden voor sommige aanbiedingen, maar deze worden uitgelegd in de details van die aanbiedingen. Bevestiging van je boeking zal worden verstrekt in een digitaal of geprint ticket door ons Club Canary team (optioneel verzonden naar een door jou opgegeven email adres) als je dit niet ontvangt neem dan contact met ons op. De contractuele voorwaarden van onze overeenkomst zijn van toepassing tussen jou en ons omdat je hebt gekozen voor een excursie met Club Canary.
-Tijdens het boekingsproces vragen wij u om persoonlijke gegevens, zoals uw naam, achternaam of creditcardgegevens. Alle verzamelde gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

2. Club Canary prijs garantie
Alle Club Canary excursies worden gedekt door onze beste prijs garantie. Dit betekent dat u er zeker van kunt zijn dat u nergens anders dezelfde excursie voor een lagere prijs zult vinden. Is dat wel het geval, dan betalen wij u het verschil terug onder de hieronder vermelde voorwaarden.
Waarde garantievoorwaarden: Deze garantie is van toepassing op Club Canary excursies. Om aanspraak te maken op terugbetaling van het prijsverschil, moet je meer dan 24 uur voor aanvang van de excursie een gedocumenteerd bewijs van de goedkopere excursie overleggen. Als gedocumenteerd bewijs accepteren wij elk gepubliceerd materiaal waar alle voorwaarden van de excursie kunnen worden geverifieerd zoals een actuele geprinte brochure of een screenshot van de website inclusief geldige URL. De excursie moet identiek zijn aan die aangeboden door Club Canary, en mag geen deel uitmaken van een pakket, in termen van valuta, reisroute, inhoud, stops lengte van de excursie, kwaliteit van de bus, taal en aantal gesproken talen en service wordt gegeven. De excursies moeten plaatsvinden in dezelfde kalenderweek van ma t/m zo. De waardegarantie is niet van toepassing op niet-gelicentieerde en illegale handelaars op de Canarische Eilanden en geldt niet voor speciale aanbiedingen.

De prijs die je betaalt
De prijzen op onze website zijn correct op de gepubliceerde datum, maar Club Canary behoudt zich het recht voor om deze prijzen van tijd tot tijd te wijzigen. In de prijs van de excursie die u bij de bevestiging van uw boeking aan ons betaalt, is inbegrepen:
Alle diensten vermeld op de reserveringsbevestiging.
-Corresponderende BTW.
In de prijs is geen enkele dienst inbegrepen die niet in de reserveringsbevestiging is vermeld.
Wanneer wij uw boekingsgegevens annuleren
We hopen dat we geen wijzigingen hoeven aan te brengen in uw excursie maar soms moeten we toch wijzigingen aanbrengen. Club Canary behoudt zich het recht voor om dit te allen tijde te doen. Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen wanneer u boekt. Als je al hebt geboekt, laten we je dat zo snel mogelijk weten, als er nog tijd is voor je excursie. Door ons getoonde excursietijden kunnen veranderen. Op uw bevestigingsticket staat de laatst geplande dienstregeling. De werkelijke vertrektijden staan op uw officiële ticket, dat u zorgvuldig dient te controleren zodra u het ontvangt.
Wanneer wij uw reservering annuleren
Club Canary streeft er altijd naar om je excursie te verzorgen zoals die geboekt is. Maar als er bijvoorbeeld niet genoeg mensen op uw excursie zijn geboekt, bestaat de kans dat we deze moeten annuleren. We behouden ons het recht voor om uw excursie in alle omstandigheden te annuleren, maar als we uw excursie annuleren, kunt u ofwel uw geld terugkrijgen ofwel een andere excursie van ons accepteren van gelijkwaardige of vergelijkbare standaard en prijs, als we u er een kunnen aanbieden. Als u voor deze optie kiest, zullen de voorwaarden van uw excursie niet veranderen en zullen deze voorwaarden nog steeds van toepassing zijn op uw boeking. In beide gevallen betalen we u altijd het prijsverschil terug als de vervangende excursie van een lagere standaard en prijs is.

Grote veranderingen aan uw excursie
Soms moet Club Canary belangrijke wijzigingen aanbrengen aan uw excursie. Als wij u van deze wijzigingen op de hoogte brengen nadat wij uw boeking hebben bevestigd, kunt u ofwel:
-Accepteer een vervangende excursie van ons van gelijkwaardige of vergelijkbare standaard en prijs, op de datum van de wijziging, als we in staat zijn om u een aan te bieden. We kunnen u een vervangende excursie aanbieden van een andere maatschappij in onze groep. Als u voor deze optie kiest, zullen de voorwaarden van uw excursie niet veranderen en blijven deze voorwaarden van toepassing op uw boeking of:
-Annuleer uw excursie met ons en ontvang een volledige terugbetaling van al het betaalde geld.
We zullen altijd het prijsverschil terugbetalen als de vervangende excursie van een lagere standaard en prijs is.
Als de verandering niet aanvaardbaar is voor u
Als een belangrijke wijziging zoals hierboven aangegeven voor u niet aanvaardbaar is, kunt u uw boeking annuleren. In dit geval zullen wij al het geld dat u ons betaald heeft terugbetalen.
Belangrijk: omstandigheden buiten onze controle
Club Canary is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen buiten onze controle omvatten: oorlog, dreiging van oorlog, rellen, burgerlijke onlusten, terroristische activiteiten en de gevolgen daarvan, arbeidsconflicten, natuurlijke en nucleaire rampen, brand, epidemieën, gezondheidsrisico's en pandemieën, onvermijdelijke en onvoorziene technische problemen met transport om redenen buiten onze controle of die van onze leveranciers: gesloten of overbelaste luchthavens of havens, orkanen en andere werkelijke of potentiële strenge weersomstandigheden, en alle andere soortgelijke gebeurtenissen.

7. Club Canary verantwoordelijkheid voor uw excursie
Club Canary regelt voor u de ontvangst van de diensten die deel uitmaken van de excursie die u kiest en die wij bevestigen. Deze diensten zullen worden geleverd door onafhankelijke lokale leveranciers op bestemmingen die door ons zijn gecontracteerd. Wij zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat elk onderdeel van de excursie die u bij ons boekt, wordt geleverd volgens een redelijke standaard en zoals door ons is geadverteerd (of zoals gewijzigd en door u aanvaard). Wij hebben alle redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle diensten die deel uitmaken van uw door ons geadverteerde excursie worden geleverd door efficiënte en gerenommeerde bedrijven. Deze bedrijven moeten de lokale normen volgen.

8. Persoonlijk letsel
Club Canary is niet verantwoordelijk voor enige Ziekte, letsel of de dood direct als gevolg van een excursie / reis die je hebt gekocht op Club Canary. Dat is de reden waarom Club Canary geen betalingen hoeft te doen. Als u een claim heeft zullen wij u helpen om in contact te komen met de leverancier om een oplossing te verafschuwen.
Uw overeenkomst met ons

9. Uw contract
Wanneer u uw boeking bevestigt, aanvaardt u namens alle personen onder de boeking dat de voorwaarden van deze overeenkomst, de volledige overeenkomst tussen ons vormen met betrekking tot uw boeking en uw excursieregelingen. U stemt ook in met onze verwerking van persoonlijke informatie over u en andere leden van uw gezelschap. Waar de context het toelaat, zal verwijzing naar 'u' en 'uw' u en alle personen onder deze boeking omvatten. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle paspoort-, visum- en andere immigratie-eisen. Uw paspoort en reisdocumenten moeten intact zijn, u kunt geweigerd worden als ze beschadigd zijn of als er mee geknoeid is. Club Canary aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als je niet kunt reizen omdat je niet aan deze eisen hebt voldaan.

10. Als u uw boeking wijzigt
U moet ervoor zorgen dat alle namen en gegevens correct zijn ingevuld op het moment van de boeking. U ontvangt een bevestigingsticket zodra uw boeking is bevestigd en moet onmiddellijk contact met ons opnemen als er iets is dat u moet corrigeren, of als u het om welke reden dan ook niet ontvangt. Voor eventuele wijzigingen moet u 48 uur voor de gepubliceerde ophaaltijd contact opnemen met onze klantendienst. Wanneer u uw excursiedetails wijzigt, zal de prijs van uw excursie gebaseerd worden op de prijs die
is van toepassing op de dag dat u de wijziging aanbrengt. Het is mogelijk dat deze prijzen niet dezelfde zijn als toen u uw eerste reservering maakte.

11. Als u uw reservering annuleert
Club Canary kan alleen volledige restitutie geven bij annulering tenminste 48 uur voor de gepubliceerde tijd op het ticket of email. Annuleringen vanaf 48 uur tot 24 uur voor de excursie krijgen 50% terugbetaald. En annuleringen minder dan 24 uur van te voren krijgen geen restitutie. Als u niet op de excursie verschijnt of te laat bent en de excursie mist, zal er geen terugbetaling plaatsvinden. Maar voordat je een excursie annuleert neem altijd eerst contact op met Club Canary per email of telefoon om het probleem uit te leggen en misschien een oplossing te vinden.

12. Wanneer u een klacht heeft
Als u een klacht heeft over uw excursie, moet u onmiddellijk de leverancier van de dienst in kwestie ter plaatse op de hoogte brengen. Als zij het probleem niet kunnen oplossen, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen via telefoon/e-mail en wij zullen ons best doen om een oplossing te vinden. Als u bij thuiskomst nog steeds niet tevreden bent, moet u binnen 28 dagen na de excursie een brief schrijven naar onze klantendienst zodat uw klacht naar behoren kan worden onderzocht. Schrijf uw bevestigingsnummer van de excursie op uw bericht, en vermeld uw dag
en avondtelefoonnummers. Als u ons niet de gelegenheid geeft een probleem ter plaatse op te lossen door het aan de leverancier te melden of ons te bellen en te informeren, kunnen wij een eventuele klacht mogelijk niet positief behandelen.

13. Afwijzen klant
Club Canary behoudt zich het recht voor om te weigeren u als klant te accepteren of om verder met u om te gaan als wij, of een andere persoon in gezag, van mening zijn dat uw gedrag storend is, onnodig ongemak veroorzaakt, bedreigend of beledigend is, u eigendom beschadigt, u andere personen in de excursie of ons personeel of agenten van streek maakt, ergert, stoort, of in gevaar brengt of brengt, aan de telefoon, schriftelijk of in persoon.
Voor de toepassing van deze afdeling omvat de term "u" of "uw" elke andere persoon in uw gezelschap.

14. Voorwaarden van uw ticket
Wanneer u, als onderdeel van de excursie die u op Club Canary hebt geboekt, per vliegtuig of over zee moet reizen, kan uw reis onderworpen zijn aan bepaalde internationale verdragen, zoals het Verdrag van Warschau, het Verdrag van Montreal of het Verdrag van Athene. U stemt ermee in dat de eigen 'Vervoersvoorwaarden' van de vervoersmaatschappij op die reis op u van toepassing zullen zijn. Bij het regelen van dit vervoer voor u, vertrouwen we op de voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in deze internationale verdragen en deze vervoersvoorwaarden. U erkent dat al deze voorwaarden deel uitmaken van uw contract met ons en met de vervoersmaatschappij.

15. Contact met u
Als je hebt verzocht om enige correspondentie met Club Canary, zullen wij met je communiceren via het emailadres dat je ons hebt gegeven. Bijvoorbeeld, om uw e-bevestiging, e-ticket, e annulering, enz. Wij gaan ervan uit dat uw e-mailadres correct is en dat u de risico's begrijpt die verbonden zijn aan het gebruik van deze vorm van communicatie. Houdt u er rekening mee dat u mogelijk nog steeds telefonisch contact met ons moet opnemen, zoals vereist in onze algemene voorwaarden.

16. Rechterlijke bevoegdheid en wetgeving
Op deze reserveringsvoorwaarden is de nationale wetgeving van Spanje (Canarische Eilanden) van toepassing, waar de excursie heeft plaatsgevonden. Indien een conflict voor de rechter wordt gebracht door de partijen, onderwerpen zij zich hierbij en stemmen in, uitdrukkelijk afziend van elke andere jurisdictie, aan de rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker/het bedrijf.

nl_BENL_BE