Regulamin

Umowa zawarta przez Club Canary z użytkownikiem

1. Rezerwacja przez klienta
2. Gwarancja ceny Club Canary
3. Cena, którą płacisz
4. Gdy zmieniamy dane dotyczące rezerwacji
5. Gdy anulujemy Twoją rezerwację
6. Duże zmiany w Twojej wycieczce
7. Odpowiedzialność za swoją wycieczkę

Twoja umowa z nami

8. Dokonywanie rezerwacji bez przestrzegania naszych instrukcji
9. Oferowana usługa odbioru
10. Szkoda na osobie
11. Twoja umowa
12. Nie otrzymano żadnego biletu
13. Bezpłatna polityka anulowania rezerwacji
14. Nieodwołanie w terminie - Spóźnienie się
15. Nie pojawienie się
16. Skargi
17. Informacja zwrotna
18. Influencers
19. Odrzucanie klientów
20. Sądy właściwe i ustawodawstwo
21. Zawartość strony internetowej

Umowa zawarta przez Club Canary z użytkownikiem

Nasza umowa z tobą określa, czego zgodnie z prawem możesz od nas oczekiwać, kiedy kupujesz od nas wycieczkę lub bilet i nie będzie miała zastosowania do żadnego przebiegu transakcji pomiędzy nami innego niż wycieczka zakupiona na Wyspach Kanaryjskich i sprzedawana przez podmiot wskazany na naszej stronie internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami przed dokonaniem rezerwacji, aby sprawdzić jak wpływają one na twoją konkretną wycieczkę zorganizowaną przez nas.

Użytkownik otrzymuje możliwość uzyskania usług związanych z wycieczkami, zajęciami, atrakcjami i biletami (zwanymi dalej "wycieczkami"), pod warunkiem zaakceptowania niniejszych warunków rezerwacji, zgodnie ze stawkami, cenami i warunkami anulowania wyświetlanymi na stronie internetowej w momencie dokonywania rezerwacji.

1. Rezerwacja przez klienta

Niezależnie od tego, czy dokonujesz rezerwacji sam, czy w grupie, Club Canary będzie zajmować się wyłącznie nazwiskiem głównego rezerwującego we wszelkiej późniejszej korespondencji, w tym w sprawie zmian, poprawek i anulowania rezerwacji. W momencie dokonywania rezerwacji użytkownik musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać zdolność prawną i upoważnienie do dokonania rezerwacji jako osoba prowadząca i korzystania z wycieczki z Club Canary oraz do skorzystania z ofert reklamowanych przez nas, jeśli są one nadal dostępne. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie dokładności danych osobowych lub innych informacji dostarczonych w odniesieniu do siebie i innych osób podróżujących w ramach rezerwacji oraz za przekazywanie wszelkich informacji dotyczących rezerwacji lub wszelkich zmian dokonanych w związku z nią wszystkim osobom podróżującym w ramach takiej rezerwacji, w tym między innymi informacji o zmianach w rozkładzie jazdy lub kopii potwierdzeń rezerwacji.
Do Państwa obowiązków należy zapewnienie, że Państwo i Państwa grupa zgadzają się z warunkami dostawcy i odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie wszelkich problemów zdrowotnych, które mogą uniemożliwić Tobie lub któremuś z członków grupy udział w wycieczce lub które mogą spowodować potencjalne zagrożenie dla Ciebie lub innych. Niektóre wycieczki mogą mieć pewne ograniczenia ze względu na wiek, stan zdrowia, wagę i/lub wzrost, które zostały nałożone przez dostawcę. Dla własnego bezpieczeństwa nalegamy, abyś je respektował i przestrzegał. Do Państwa obowiązków należy upewnienie się, że Państwo i Państwa grupa uważnie przeczytaliście wszystkie materiały dotyczące poziomu wycieczki oraz wymaganego doświadczenia (jeśli takie istnieje) i/lub umiejętności. Wielkość grup może się wahać od 1 do 150 uczestników. Jeśli wybrana przez Ciebie wycieczka nie zawiera wyraźnej informacji, że jest odpowiednia dla osób mniej mobilnych, jest ona nieodpowiednia dla osób mających problemy z poruszaniem się. Należy pamiętać, że niektóre wycieczki niosą ze sobą element ryzyka, a obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że wycieczka jest odpowiednia dla niego i/lub jego grupy oraz że jest on wystarczająco zdrowy, aby wziąć w niej udział. Club Canary zachęca do sprawdzenia, czy posiadasz odpowiednie i ważne ubezpieczenie na wycieczkę i dodatkowe atrakcje. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie ubezpieczycielowi wszelkich istotnych faktów, w tym znanych schorzeń, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku może spowodować zmniejszenie lub odrzucenie roszczenia. Zaleca się, aby rezerwując wycieczkę z Club Canary, zapewnić sobie i wszystkim innym członkom grupy, w tym niemowlętom i dzieciom, odpowiednie ubezpieczenie na czas urlopu. Każdej osobie, która nie ukończyła 18 lat, musi towarzyszyć osoba dorosła podczas wycieczki z firmą Club Canary. Niektóre wycieczki mogą być również podejmowane przez dzieci tylko wtedy, gdy rodzice udzielą zgody, do danego partnera Club Canary należy zwrócenie na to uwagi podczas sprawdzania rezerwacji. W przypadku niektórych ofert mogą istnieć inne ograniczenia i warunki, ale są one wyjaśnione w szczegółach tych ofert. Potwierdzenie rezerwacji zostanie dostarczone w postaci biletu cyfrowego lub drukowanego przez nasz zespół Club Canary (opcjonalnie wysłane na adres e-mail podany przez Ciebie), jeśli go nie otrzymasz, skontaktuj się z nami. Warunki umowne zawarte w Naszej umowie mają zastosowanie między Tobą a nami, ponieważ wybrałeś wycieczkę z Club Canary.
-Podczas procesu rezerwacji będziemy prosić o podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy dane karty kredytowej. Wszystkie zebrane dane będą traktowane zgodnie z naszą polityką prywatności.

2. Gwarancja ceny Club Canary

Wszystkie wycieczki Club Canary objęte są naszą gwarancją najlepszej wartości. Oznacza to, że możesz być pewien, że nigdzie indziej nie znajdziesz takiej samej wycieczki w niższej cenie. Jeśli tak się stanie, zwrócimy Ci różnicę zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.
Warunki gwarancji wartości: Ta gwarancja dotyczy wycieczek Club Canary. Aby ubiegać się o zwrot różnicy w cenie, należy przedstawić udokumentowany dowód odbycia tańszej wycieczki na ponad 48 godzin przed godziną rozpoczęcia wycieczki. Jako udokumentowany dowód akceptujemy wszelkie opublikowane materiały, w których można zweryfikować wszystkie warunki wycieczki, takie jak aktualna drukowana broszura lub zrzut ekranu strony internetowej z ważnym adresem URL. Wycieczka musi być identyczna z oferowaną przez Club Canary i nie może być częścią pakietu, pod względem waluty, trasy, treści, długości postoju na wycieczce, jakości autobusu, języka i liczby języków, w których mówi się oraz obsługi. Wycieczki muszą odbywać się w tym samym tygodniu kalendarzowym od poniedziałku do niedzieli. Gwarancja wartości nie dotyczy nielicencjonowanych i nielegalnych handlarzy na Wyspach Kanaryjskich oraz nie obejmuje ofert specjalnych.

3. Cena, którą płacisz

Ceny na naszej stronie internetowej są dokładne w dniu opublikowania, ale Club Canary zastrzega sobie prawo do zmiany każdej z tych cen od czasu do czasu. Cena wycieczki, którą zapłacisz nam przy potwierdzeniu rezerwacji, obejmuje: wszystkie usługi wyszczególnione na potwierdzeniu rezerwacji.
-VAT korespondencyjny.
Cena nie obejmuje żadnych usług, które nie są wyszczególnione w potwierdzeniu rezerwacji.

4. Gdy zmieniamy dane dotyczące rezerwacji

Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli dokonywać żadnych zmian w Twojej wycieczce, ale czasami musimy dokonać zmian. Club Canary zastrzega sobie prawo do tego w każdej chwili. O wszelkich ważnych zmianach poinformujemy Cię podczas rezerwacji. Jeśli dokonałeś już rezerwacji, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe, jeśli jest czas przed wycieczką. Podane przez nas godziny wycieczek mogą ulec zmianie. Bilet potwierdzający będzie zawierał najnowsze planowane godziny. Rzeczywiste godziny będą podane na oficjalnym bilecie, który jest wysyłany lub potwierdzany przez pracownika Club Canary i który powinieneś dokładnie sprawdzić zaraz po jego otrzymaniu.

5. Gdy anulujemy Twoją rezerwację

Club Canary zawsze dąży do tego, aby Twoja wycieczka odbyła się zgodnie z rezerwacją. Ale jeśli, na przykład, nie ma wystarczającej liczby osób zarezerwowanych na wycieczkę, istnieje możliwość, że będziemy musieli ją odwołać. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania wycieczki w każdych okolicznościach, ale jeśli odwołamy wycieczkę, możesz otrzymać zwrot pieniędzy lub zaakceptować inną wycieczkę o równoważnym lub podobnym standardzie i cenie, jeśli jesteśmy w stanie taką zaoferować. Jeśli wybierzesz tę opcję, warunki wycieczki nie ulegną zmianie i niniejsze warunki będą nadal obowiązywać w odniesieniu do Twojej rezerwacji. W obu przypadkach zawsze zwrócimy Ci różnicę w cenie, jeśli wycieczka zastępcza będzie miała niższy standard i cenę.

6. Duże zmiany w Twojej wycieczce

Czasami Club Canary musi dokonać poważnych zmian w swojej wycieczce. Na przykład, jeśli pogoda będzie bardzo niebezpieczna (o tym decyduje nasz partner, a nie Ty lub my). Lub gdy wystąpią poważne problemy z danym partnerem, że nie jest on w stanie zrealizować zarezerwowanej przez Ciebie wycieczki. Jeśli poinformujemy Cię o którejś z tych zmian po potwierdzeniu Twojej rezerwacji, możesz albo:
- Przyjąć od nas wycieczkę zastępczą o równoważnym lub podobnym standardzie i cenie, w dniu zmiany, jeśli jesteśmy w stanie ją zaoferować. Możemy zaoferować Ci wycieczkę zastępczą od innej firmy z naszej grupy. W przypadku wybrania tej opcji warunki wycieczki nie ulegną zmianie, a niniejsze warunki nadal mają zastosowanie do rezerwacji lub:
- Odwołaj swoją wycieczkę z nami i otrzymaj pełny zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy.
Zawsze zwrócimy różnicę w cenie, jeśli wycieczka zastępcza będzie miała niższy standard i cenę.
Jeśli zmiana nie jest dla Ciebie do zaakceptowania
Jeśli jakakolwiek istotna zmiana wskazana powyżej jest dla Ciebie nie do przyjęcia, możesz anulować swoją rezerwację. W takim przypadku zwrócimy Ci wszystkie wpłacone przez Ciebie pieniądze.

Okoliczności niezależne od nas

Club Canary nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia pozostające poza naszą kontrolą, w tym: wojnę, zagrożenie wojną, zamieszki, niepokoje społeczne, działalność terrorystyczną i jej skutki, spory przemysłowe, katastrofy naturalne i nuklearne, pożary, epidemie, zagrożenia dla zdrowia i pandemie, nieuniknione i nieprzewidywalne problemy techniczne z transportem z przyczyn niezależnych od nas lub naszych dostawców: zamknięte lub zatłoczone lotniska lub porty, huragany i inne rzeczywiste lub potencjalne poważne warunki pogodowe oraz wszelkie inne podobne wydarzenia.

7. Odpowiedzialność za swoją wycieczkę

Club Canary zorganizuje dla Ciebie usługi, które składają się na wycieczkę wybraną przez Ciebie i potwierdzoną przez nas. Usługi te będą świadczone przez niezależnych lokalnych dostawców w miejscu docelowym zakontraktowanym przez nas. Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że każda część wycieczki, którą zarezerwujesz u nas, jest świadczona w rozsądnym standardzie i zgodnie z tym, co zostało przez nas ogłoszone (lub zmienione i zaakceptowane przez Ciebie). Dołożyliśmy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszystkie usługi, które składają się na reklamowaną przez nas wycieczkę, są świadczone przez wydajne i renomowane firmy. Przedsiębiorstwa te powinny przestrzegać lokalnych standardów.

Twoja umowa z nami

8. Dokonywanie rezerwacji bez przestrzegania naszych instrukcji

Club Canary to bardzo pracowita firma turystyczna, współpracująca z ponad 120 partnerami. Około 70% z tych partnerów to małe firmy i działają dość staroświecko. Firmy te przyjmują jedynie rezerwacje od firm turystycznych przez telefon i zapisują wszystkie rezerwacje w dzienniku. Ten dziennik zmienia się co 5 minut i jest praktycznie niemożliwy do aktualizacji online, nawet jeśli Club Canary spróbuje to zrobić, zawsze będzie to więcej wytycznych niż dokładnych danych o dostępności.

Ważne uwagi wszędzie na stronie internetowej

Z tego powodu firma Club Canary wielokrotnie wspominała na stronie internetowej i w mediach społecznościowych, że konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Jeśli tego nie zrobisz, powinieneś zastosować się do jasno określonych wskazówek dotyczących rezerwacji, znajdujących się nad przyciskiem koszyka z danym produktem. Komunikat ten zwykle stwierdza, że w przypadku rezerwacji w określonym terminie należy najpierw skontaktować się z działem obsługi klienta Club Canary w celu sprawdzenia dostępności. Gdy akceptujesz nasze warunki, oznacza to, że doceniłeś powiadomienia o rezerwacji i zastosowałeś się do porad podanych na stronie internetowej Club Canary lub że nie dotyczyły one rezerwowanego doświadczenia. Jeśli jednak złamałeś tę zasadę i zignorowałeś powiadomienia o rezerwacji, a Twoje zarezerwowane przeżycie nie jest dostępne, akceptujesz poniższe warunki, zgadzając się z nimi:

 • Przełożę aktywność na inny dzień.
 • Omówię z agentem inną alternatywną wycieczkę.
 • Mogę zażądać zwrotu 60% całkowitej zapłaconej kwoty.
 • Mogę otrzymać wydaną kwotę jako kod rabatowy Club Canary na następny raz.

Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się na inną wycieczkę lub przełożysz ją na inny dzień. Nie masz prawa do anulowania tego doświadczenia w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. Możesz jednak bezpłatnie przełożyć ten dzień na inny termin do 48 godzin wcześniej. (Problemy te powodują Club Canary duże wydatki, ze względu na: dodatkowy czas pracy personelu, często utracone opłaty reklamowe i opłaty transakcyjne).

9. Oferowana usługa odbioru

Niektóre zajęcia i usługi Club Canary zawsze zawierają usługę pick-up, a inne oferują to jako prezent do rezerwacji. Kiedy rezerwujesz u nas i jest napisane "pick up service na południu Teneryfy", oznacza to obszar turystyczny, w którym przebywa większość turystów i gdzie znajdują się hotele. Południowa Teneryfa obejmuje: Los Cristianos, Playa de las Américas, Costa Adeje, La Caleta i Playa Paraíso. Wszystko, co poza tym nie, lub musi to być najpierw uzgodnione z pracownikiem Club Canary. Anulowanie aktywności z powodu stwierdzenia po dokonaniu rezerwacji, że miejsce zakwaterowania znajduje się poza zasięgiem bezpłatnej usługi odbioru zarezerwowanej wycieczki, jest niedopuszczalne. Ponadto za usługę pick up odpowiada nasz partner. Club Canary powinien podać prawidłowy czas i miejsce spotkania na Twoim bilecie, ale to od danego partnera zależy, czy przyjedzie na czas, a od Ciebie - czy będziesz gotowy na czas. Ta usługa może nie być dostępna, nawet jeśli jest zaznaczone, że jest. Może to być spowodowane tym, że transport pick-up jest zepsuty, lub zarezerwowałeś raczej w ostatniej chwili i wszystkie miejsca w transporcie są w pełni zarezerwowane. Może się zdarzyć, że poszukiwana jest niewielka rekompensata w celu pokrycia kosztów Taxi, ale Club Canary nie ma takiego obowiązku.

10. Szkoda na osobie

Firma Club Canary nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek choroby, doznane obrażenia lub śmierć, będące bezpośrednim skutkiem jakiejkolwiek wycieczki/wycieczki wykupionej u firmy Club Canary. Akceptując te warunki, zgadzasz się, że w każdym z powyższych przypadków Club Canary nie będzie ponosić odpowiedzialności lub odpowiedzialności finansowej. Jednak w przypadku poważnego wypadku zezwalasz nam na udostępnienie Twoich danych władzom lokalnym lub Twojej rodzinie/małżonkom.

11. Twoja umowa

Potwierdzając rezerwację, akceptujesz w imieniu wszystkich osób objętych rezerwacją, że warunki niniejszej umowy stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do Twojej rezerwacji i ustaleń dotyczących wycieczki. Wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Ciebie i innych członków Twojej grupy. Tam, gdzie pozwala na to kontekst, odniesienia do "Ciebie" i "Twojego" będą obejmować Ciebie i wszystkie osoby w ramach tej rezerwacji. Pasażer jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymogów paszportowych, wizowych i innych wymogów imigracyjnych. Paszport i dokumenty podróży muszą być w nienaruszonym stanie, możesz spotkać się z odmową podróży, jeśli są one uszkodzone lub zostały naruszone. Club Canary nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli nie możesz podróżować, ponieważ nie spełniłeś tych wymagań.

12. Nie otrzymano żadnego biletu

Obowiązkiem użytkownika jest podanie Club Canary prawidłowych informacji kontaktowych na swój temat. Obejmuje to numer telefonu + kod kraju i adres e-mail. Jeśli otrzymaliśmy fałszywe informacje i nie jesteśmy w stanie skontaktować się z Tobą za pośrednictwem WhatsApp lub poczty elektronicznej, jesteś odpowiedzialny i nie będziesz miał prawa do zwrotu pieniędzy, ponieważ pokryje to wszelkie możliwe straty. Rezerwacje Club Canary muszą być zawsze ręcznie potwierdzane i przesyłane, dlatego rezerwacje mogą być potwierdzane tylko w godzinach pracy Club Canary. Po dokonaniu rezerwacji otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, jak skontaktować się z Club Canary za pośrednictwem WhatsApp z numerem zamówienia. Numer Club Canary WhatsApp (+ 34 604 105 055) jest numerem służbowym, co oznacza, że zgodnie z prawem nie możemy najpierw wysłać do Ciebie wiadomości z tego numeru, dlatego musisz rozpocząć rozmowę z nami.

13. Bezpłatna polityka anulowania rezerwacji

Club Canary oferuje swoim klientom możliwość rezerwacji działań z tylko depozytem, a także daje dobre warunki anulowania. Każde doświadczenie ma swoją własną, unikalną politykę anulowania, którą zawsze można znaleźć w informacji o doświadczeniu. Ogólnie rzecz biorąc, polityka anulowania wynosi 24-72 godziny w zależności od dostępności i wyłączności. Wynajem luksusowych łodzi dla większych łodzi często wiąże się ze specjalnymi warunkami, które muszą być przestrzegane. Czas liczy się od uzgodnionego czasu spotkania lub czasu otwarcia danego parku. Jeśli mieścisz się w ramach zasad, możesz łatwo anulować bezpłatnie, prosimy o to poprzez e-mail (office@clubcanary.com) lub przez WhatsApp (+34 604 105 055). Twoja rezygnacja jest ważna tylko wtedy, gdy podany jest numer zamówienia i musi być wysłana z numeru telefonu lub adresu e-mail, który jest również podany w złożonym zamówieniu.

Elastyczność zmian i anulowania rezerwacji w Club Canary

Czasami Club Canary otrzymuje prośby o zmianę rezerwacji na inny termin. Chociaż staramy się w miarę możliwości dostosować, ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli ta prośba wykracza poza pierwotną politykę bezpłatnego anulowania, a załoga Club Canary zgadza się na zmianę, elastyczność bezpłatnego anulowania lub opcja zwrotu pieniędzy (w tym depozytu) może już nie mieć zastosowania, chyba że agent Club Canary wyraźnie stwierdzi inaczej. Polityka ta ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których zmiana daty - zasadniczo przysługa - mogłaby zostać wykorzystana do późniejszego bezpłatnego anulowania. Ponadto, jeśli w zmienionej dacie wycieczka lub podróż zostanie odwołana z powodu warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od nas, Club Canary dołoży wszelkich starań, aby znaleźć odpowiednią alternatywę. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, pamiętaj, że nie masz prawa do zwrotu pieniędzy (przynajmniej za depozyt), ponieważ zmiana daty była przysługą.

14. Nieodwołanie w terminie - Spóźnienie się 

Firma Club Canary ma z każdym partnerem specjalne umowy, które musimy zaakceptować w zakresie anulowania rezerwacji. Jeśli klient nie przestrzega tych warunków, Club Canary otrzymuje karę. Wpłacony przez Ciebie depozyt zwykle nie pokrywa kary, dlatego wiele innych firm turystycznych zawsze akceptuje pełną kwotę. Jeśli mimo to anulujesz swoją rezerwację z zachowaniem szacunku, nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów związanych z depozytem.

Wycieczki ekskluzywne i VIP

W przypadku niektórych wyjazdów, takich jak luksusowe wypady i rejsy prywatną łodzią, mogą obowiązywać specjalne warunki. Będą one podane w polisie i wysłane do Ciebie na formularzu powiadomienia o rezerwacji, a akceptując te warunki zgadzasz się na nie i będziesz świadomy wszelkich dodatkowych opłat za anulowanie, które mogą być wysłane do Ciebie jako faktura na pokrycie strat w przypadku anulowania rezerwacji w ostatniej chwili.

15. Nie pojawienie się 

Nie pojawienie się i nie poinformowanie nas o niczym przynosi dodatkowe szkody. Możliwe, że wycieczka, którą zarezerwowałeś, spóźnia się teraz, ponieważ czeka na Ciebie, zarówno nasi partnerzy, jak i zespół Club Canary muszą zbadać, co się stało, tracąc dużo czasu. Ponadto zaszkodzi to naszej reputacji wobec partnera. Aby pokryć ewentualne szkody, potwierdzasz podpisując nasze warunki, że zgadzasz się, że musimy wystawić Ci rachunek na 40% kwoty, którą miałeś zapłacić, jeśli nie pojawisz się bez powiadomienia lub po prostu zapomnisz o swojej wycieczce. Kwota ta musi być zapłacona w ciągu 7 dni roboczych, w przeciwnym razie co tydzień będzie wysyłane przypomnienie o kwocie wyższej o 20%.

16. Skargi

Firma Club Canary jest odpowiedzialna wyłącznie za przebieg rezerwacji. Personel Club Canary nie jest obecny w dniu doświadczenia i nie może wydawać żadnych osądów na temat ewentualnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce podczas aktywności. Podczas doświadczenia jesteś w rękach partnera i obowiązują go określone zasady, licencje i polityka. Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące wycieczki, powinieneś omówić je z usługodawcą na miejscu. Jeśli Twoja skarga została dostarczona do naszego partnera, a partner zdecyduje się na dokonanie pełnego zwrotu kosztów, powinien skontaktować się z nami. Możemy wtedy dokonać zwrotu zaliczki. Zgadzając się na te warunki akceptujesz fakt, że jeśli nasz partner przekaże Ci porcję pieniędzy lub prezent (np. darmowe zdjęcia), że wspólnie znaleźliście rozwiązanie i Twoja reklamacja została rozwiązana. Dalsze żądania po tym nie są ważne i nie powinny być brane pod uwagę bez żadnych wyjątków.

17. Informacja zwrotna

Club Canary jest zobowiązana do zapewnienia dobrej obsługi. Chociaż nie możemy dokonać zwrotu pieniędzy bez zgody naszego partnera, chętnie wysłuchamy Twojej opinii. Możemy wystosować ostrzeżenie do naszego partnera lub zaprzestać z nim współpracy. W przypadku, gdy mamy prawo zaoferować zwrot pieniędzy, Club Canary w żadnym wypadku nie może zapłacić więcej niż kwota, którą nam zapłaciłeś (depozyt). Pozostała kwota jest wypłacana bezpośrednio danemu partnerowi i nie mamy do niej dostępu. Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku, możesz skontaktować się z daną firmą w ciągu 28 dni i poprosić o formularz skargi. Możesz również poprosić o formularz reklamacyjny Club Canary, ale te służą tylko do zgłaszania skarg na osobistą obsługę, którą otrzymałeś od naszych pracowników i muszą być poparte odpowiednim dowodem.

18. Influencers

Podpisując tę umowę, akceptujesz, że w żadnym wypadku nie będziesz szantażował firmy Club Canary ani jej pracowników. Szantaż obejmuje następujące działania:

 1. Grożenie opublikowaniem złej recenzji, jeśli nie otrzymasz tego, czego chcesz.
 2. 2) Grożenie zamieszczeniem czegokolwiek negatywnego na jakiejkolwiek platformie mediów społecznościowych związanej z Club Canary lub pracownikami Club Canary.
 3. 3) Odwiedzanie biura bez zaproszenia i niechęć do wyjścia.
 4. Groźby za pośrednictwem czatu na żywo, telefonu lub w biurze.
  Jeśli to zrobisz, Club Canary może zebrać dowody na to, w tym wysłane wiadomości i wszelkie materiały wideo. Złamanie tej zasady będzie skutkowało karą w wysokości 6000€. Jeśli występuje również fizyczne znęcanie się, takie jak maltretowanie lub prześladowanie pracowników Club Canary, kara będzie zaczynać się od 10000€. Jeśli nie zapłacisz grzywny w ciągu 10 dni, podjęte zostaną działania prawne.

19. Odrzucanie klientów

Club Canary zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Cię jako klienta lub dalszego postępowania z Tobą. Powody odrzucenia Cię jako klienta mogą być następujące: uważasz, że Twoje zachowanie jest destrukcyjne, powoduje niepotrzebne niedogodności, jest groźne lub obraźliwe, niszczysz mienie, denerwujesz, denerwujesz, przeszkadzasz lub narażasz inne osoby na wycieczce lub nasz personel lub agentów na jakiekolwiek ryzyko lub niebezpieczeństwo, przez telefon, na piśmie lub osobiście. Dla celów niniejszej sekcji określenie "Ty" lub "Twój" obejmuje każdą inną osobę w Twojej grupie.

20. Sądy właściwe i ustawodawstwo

Niniejsze warunki rezerwacji podlegają krajowemu ustawodawstwu Hiszpanii (Wyspy Kanaryjskie), gdzie odbyła się wycieczka. W przypadku konfliktu strony niniejszym poddają się i wyrażają zgodę, wyraźnie zrzekając się wszelkiej innej jurysdykcji, na poddanie się sądom właściwym dla miejsca zamieszkania użytkownika/firmy.

21. Zawartość strony internetowej

Korzystanie z obrazów w ofertach

Club Canary priorytetowo traktuje autentyczność swoich wizualnych reprezentacji. Podczas gdy wiele naszych ofert zawiera oryginalne zdjęcia, zdarzają się przypadki, szczególnie w przypadku wycieczek autobusowych, w których możemy wykorzystywać obrazy edytowane lub generowane przez sztuczną inteligencję. Ma to na celu zapewnienie potencjalnym turystom wyraźniejszego obrazu oczekiwanego doświadczenia, gdy oryginalne zdjęcie może nie wystarczyć.

W przypadku takich ofert pierwsze jedno lub dwa zdjęcia mogą zostać ulepszone. Zapewniamy, aby nigdy nie przekraczać dwóch edytowanych zdjęć, aby uniknąć jakichkolwiek fałszywych informacji. Roszczenia o zwrot pieniędzy oparte na rozbieżnościach między doświadczeniem a tymi zdjęciami nie będą rozpatrywane, ponieważ klienci potwierdzają i akceptują nasze warunki podczas rezerwacji. Zachęcamy klientów mających jakiekolwiek wątpliwości do skontaktowania się z naszymi agentami w celu uzyskania wyjaśnień.

Podsumowując, podczas gdy nasze zdjęcia mają na celu jak najdokładniejsze przedstawienie doświadczeń, niektóre ujęcia, takie jak obraz z drona wyspy La Gomera, są używane raczej ze względu na ich wartość ilustracyjną niż dokładność. Uchwyciły one istotę, niekoniecznie każdy szczegół.

Imitacja treści i stylizacji

Cenimy wyjątkowość naszej marki. Naśladowanie naszego stylu, komunikatów, czcionek, kolorów, logo lub sloganów może prowadzić do reperkusji prawnych.

Zdjęcia i wideo

Wiele zdjęć na naszej stronie jest własnością Club Canary, podczas gdy inne są używane za wyraźną zgodą naszych partnerów. Wszystkie zdjęcia są przez nas wyraźnie oznaczone, w tym te ze specjalnymi filtrami. Nieautoryzowane wykorzystanie tych zdjęć do celów komercyjnych wiąże się z opłatami:

 • Zdjęcia od partnerów: 150€ na zdjęciu.
 • Zdjęcia Club Canary: 500€ za zdjęcie.
 • Filmy Club Canary: 2500€ na wideo.

Powielanie tekstu

Nasza zawartość tekstowa jest jedyna w swoim rodzaju. Powielanie tych tekstów na innych platformach komercyjnych może prowadzić do zażądania przez nasz zespół prawny dowodu daty publikacji. To samo dotyczy powielania treści z naszych kanałów mediów społecznościowych, co jest postrzegane jako naruszenie znaku towarowego. Kontrole autentyczności będą obejmować naszą technologię blockchain znacznika czasu i potencjalne porównania w rankingu wyszukiwania Google. Minimalna opłata pozwalająca uniknąć postępowania sądowego w takich przypadkach wynosi 4500€.

Club Canary ma duży zespół, który codziennie ciężko pracuje nad stroną. Kopiowanie treści od nas dla własnego interesu jest uważane za kradzież.

Wyrażając zgodę na niniejsze warunki, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie zawarte w nich postanowienia oraz że stanowią one wiążącą umowę między użytkownikiem a Club Canary, której obie strony będą przestrzegać w dobrej wierze.

Club Canary jest nazwą handlową i jest zarządzany przez SCHIJVENS GROUP SL.