Regulamin

Umowa zawarta przez Club Canary z użytkownikiem
1. Rezerwacja przez klienta
2. Gwarancja ceny Club Canary
3. Cena, którą płacisz
4. Gdy anulujemy Twoją rezerwację
5. Gdy anulujemy Twoją rezerwację
6. Duże zmiany w Twojej wycieczce
7. Club Canary odpowiedzialność za wycieczkę
8. Szkoda na osobie
9. Twoja umowa

Twoja umowa z nami
10. W przypadku zmiany rezerwacji
11. W przypadku anulowania rezerwacji
12. Kiedy masz skargę
13. Odrzucenie klienta
14. Warunki korzystania z biletu
15. Kontakt do Ciebie
16. Sądy właściwe i ustawodawstwo

Umowa zawarta przez Club Canary z użytkownikiem
Nasza umowa z tobą określa, czego zgodnie z prawem możesz od nas oczekiwać, kiedy kupujesz od nas wycieczkę lub bilet i nie będzie miała zastosowania do żadnego przebiegu transakcji pomiędzy nami innego niż wycieczka zakupiona na Wyspach Kanaryjskich i sprzedawana przez podmiot wskazany na naszej stronie internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami przed dokonaniem rezerwacji, aby sprawdzić jak wpływają one na twoją konkretną wycieczkę zorganizowaną przez nas.
Użytkownik otrzymuje możliwość uzyskania usług związanych z wycieczkami, zajęciami, atrakcjami i biletami (zwanymi dalej "wycieczkami"), pod warunkiem zaakceptowania niniejszych warunków rezerwacji, zgodnie ze stawkami, cenami i warunkami anulowania wyświetlanymi na stronie internetowej w momencie dokonywania rezerwacji.

1. Rezerwacja przez klienta
Niezależnie od tego, czy dokonujesz rezerwacji sam, czy w grupie, Club Canary będzie zajmować się wyłącznie nazwiskiem głównego rezerwującego we wszelkiej późniejszej korespondencji, w tym w sprawie zmian, poprawek i anulowania rezerwacji. W momencie dokonywania rezerwacji użytkownik musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać zdolność prawną i upoważnienie do dokonania rezerwacji jako osoba prowadząca i korzystania z wycieczki z Club Canary oraz do skorzystania z ofert reklamowanych przez nas, jeśli są one nadal dostępne. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie dokładności danych osobowych lub innych informacji dostarczonych w odniesieniu do siebie i innych osób podróżujących w ramach rezerwacji oraz za przekazywanie wszelkich informacji dotyczących rezerwacji lub wszelkich zmian dokonanych w związku z nią wszystkim osobom podróżującym w ramach takiej rezerwacji, w tym między innymi informacji o zmianach w rozkładzie jazdy lub kopii potwierdzeń rezerwacji.
Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Ty i Twoja grupa zgadzacie się z warunkami dostawcy i odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie wszelkich problemów zdrowotnych, które mogą uniemożliwić Tobie lub któremuś z członków grupy udział w wycieczce lub które mogą spowodować potencjalne zagrożenie dla Ciebie lub innych. Niektóre wycieczki mogą mieć pewne ograniczenia związane z wiekiem, stanem zdrowia, wagą i/lub wzrostem, które zostały narzucone przez dostawcę. Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy ich przestrzeganie i poszanowanie. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Ty i Twoja grupa uważnie przeczytaliście całą literaturę, aby poznać szczegóły dotyczące poziomu wycieczki i wymaganego doświadczenia (jeśli istnieje) i/lub umiejętności. Wielkość grup może wahać się od 1 do 150 uczestników. Jeśli wybrana przez Ciebie wycieczka nie zawiera wyraźnej informacji, że jest odpowiednia dla osób mniej mobilnych, jest ona nieodpowiednia dla osób mających problemy z poruszaniem się. Należy pamiętać, że niektóre wycieczki niosą ze sobą element ryzyka i to Ty jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że wycieczka jest odpowiednia dla Ciebie i/lub Twojej grupy oraz że jesteś wystarczająco zdrowy, aby wziąć w niej udział. Club Canary nalega, abyś sprawdził, czy posiadasz odpowiednie i ważne ubezpieczenie na wycieczkę i dodatkowe atrakcje. Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie wszelkich istotnych faktów, w tym znanych Ci warunków medycznych, do
ubezpieczycieli, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub odrzuceniem roszczenia. Zaleca się, aby rezerwując wycieczkę z Club Canary, upewnić się, że Ty i wszyscy inni członkowie Twojej grupy, w tym niemowlęta i dzieci, jesteście odpowiednio ubezpieczeni na czas wakacji. Każda osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, musi być w towarzystwie osoby dorosłej podczas wycieczki z Club Canary. W przypadku niektórych ofert mogą istnieć inne ograniczenia i warunki, ale są one wyjaśnione w szczegółach tych ofert. Potwierdzenie rezerwacji zostanie dostarczone w formie cyfrowego lub drukowanego biletu przez nasz zespół Club Canary (opcjonalnie wysłane na podany przez Ciebie adres e-mail), jeśli go nie otrzymasz, skontaktuj się z nami. Ponieważ wybrałeś wycieczkę z Club Canary, między Tobą a nami obowiązują warunki naszej umowy.
-Podczas procesu rezerwacji będziemy prosić o podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy dane karty kredytowej. Wszystkie zebrane dane będą traktowane zgodnie z naszą polityką prywatności.

2. Gwarancja ceny Club Canary
Wszystkie wycieczki Club Canary objęte są naszą gwarancją najlepszej wartości. Oznacza to, że możesz być pewien, że nigdzie indziej nie znajdziesz takiej samej wycieczki w niższej cenie. Jeśli tak się stanie, zwrócimy Ci różnicę zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.
Warunki gwarancji wartości: Niniejsza gwarancja dotyczy wycieczek organizowanych przez Club Canary. Aby ubiegać się o zwrot różnicy w cenie, należy przedstawić udokumentowany dowód, że wycieczka jest tańsza, na więcej niż 24 godziny przed godziną rozpoczęcia wycieczki. Jako udokumentowany dowód akceptujemy wszelkie opublikowane materiały, w których można zweryfikować wszystkie warunki wycieczki, takie jak aktualna drukowana broszura lub zrzut ekranu strony internetowej z ważnym adresem URL. Wycieczka musi być identyczna z wycieczką oferowaną przez Club Canary i nie może być częścią pakietu, pod względem waluty, trasy, treści, długości postoju, jakości autokaru, języka i liczby języków, w których mówi się na wycieczce oraz świadczonych usług. Wycieczki muszą odbywać się w tym samym tygodniu kalendarzowym od poniedziałku do niedzieli. Gwarancja wartości nie ma zastosowania w przypadku nielicencjonowanych i nielegalnych handlowców na Wyspach Kanaryjskich i nie obejmuje ofert specjalnych.

Cena, którą płacisz
Ceny podane na naszej stronie internetowej są dokładne w dniu ich opublikowania, ale Club Canary zastrzega sobie prawo do zmiany każdej z tych cen od czasu do czasu. Cena wycieczki, którą zapłacisz nam w momencie potwierdzenia rezerwacji, obejmuje:
Wszystkie usługi wymienione w potwierdzeniu rezerwacji.
-VAT korespondencyjny.
Cena nie obejmuje żadnych usług, które nie są wyszczególnione w potwierdzeniu rezerwacji.
Kiedy anulujemy Twoją rezerwację
Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli dokonywać żadnych zmian w Twojej wycieczce, ale czasami musimy dokonać zmian. Club Canary zastrzega sobie do tego prawo w każdej chwili. O wszelkich istotnych zmianach poinformujemy Cię w momencie dokonywania rezerwacji. Jeśli dokonałeś już rezerwacji, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe, jeśli będzie czas przed wycieczką. Podane przez nas godziny wycieczek mogą ulec zmianie. Bilet potwierdzający będzie zawierał najnowsze planowane godziny. Rzeczywiste godziny będą podane na oficjalnym bilecie, który powinieneś dokładnie sprawdzić zaraz po jego otrzymaniu.
Kiedy anulujemy Twoją rezerwację
Club Canary zawsze dąży do tego, aby Twoja wycieczka odbyła się zgodnie z rezerwacją. Ale jeśli, na przykład, nie ma wystarczającej liczby osób zarezerwowanych na wycieczkę, istnieje możliwość, że będziemy musieli ją odwołać. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania wycieczki w każdych okolicznościach, ale jeśli odwołamy wycieczkę, możesz otrzymać zwrot pieniędzy lub zaakceptować inną wycieczkę o równoważnym lub podobnym standardzie i cenie, jeśli jesteśmy w stanie taką zaoferować. Jeśli wybierzesz tę opcję, warunki wycieczki nie ulegną zmianie i niniejsze warunki będą nadal obowiązywać w odniesieniu do Twojej rezerwacji. W obu przypadkach zawsze zwrócimy Ci różnicę w cenie, jeśli wycieczka zastępcza będzie miała niższy standard i cenę.

Duże zmiany w Twojej wycieczce
Czasami Club Canary musi dokonać poważnych zmian w Twojej wycieczce. Jeśli poinformujemy Cię o takich zmianach po potwierdzeniu rezerwacji, możesz albo:
-Zaakceptować wycieczkę zastępczą od nas o równoważnym lub podobnym standardzie i cenie, w dniu zmiany, jeśli jesteśmy w stanie zaoferować taką wycieczkę. Możemy zaoferować Ci zastępczą wycieczkę od innej firmy z naszej grupy. Jeśli wybierzesz tę opcję, warunki wycieczki nie ulegną zmianie, a niniejsze warunki nadal będą miały zastosowanie do Twojej rezerwacji lub:
-Anuluj swoją wycieczkę z nami i otrzymaj pełny zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy.
Zawsze zwrócimy różnicę w cenie, jeśli wycieczka zastępcza będzie miała niższy standard i cenę.
Jeśli zmiana nie jest dla Ciebie do zaakceptowania
Jeśli jakakolwiek istotna zmiana wskazana powyżej jest dla Ciebie nie do przyjęcia, możesz anulować swoją rezerwację. W takim przypadku zwrócimy Ci wszystkie wpłacone przez Ciebie pieniądze.
Ważne: okoliczności, na które nie mamy wpływu
Club Canary nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia pozostające poza naszą kontrolą, w tym: wojnę, zagrożenie wojną, zamieszki, niepokoje społeczne, działalność terrorystyczną i jej skutki, spory przemysłowe, katastrofy naturalne i nuklearne, pożary, epidemie, zagrożenia dla zdrowia i pandemie, nieuniknione i nieprzewidywalne problemy techniczne z transportem z przyczyn niezależnych od nas lub naszych dostawców: zamknięte lub zatłoczone lotniska lub porty, huragany i inne rzeczywiste lub potencjalne poważne warunki pogodowe oraz wszelkie inne podobne wydarzenia.

7. Club Canary odpowiedzialność za wycieczkę
Club Canary zorganizuje dla Ciebie usługi, które składają się na wycieczkę wybraną przez Ciebie i potwierdzoną przez nas. Usługi te będą świadczone przez niezależnych lokalnych dostawców w miejscu docelowym zakontraktowanym przez nas. Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że każda część wycieczki, którą zarezerwujesz u nas, jest świadczona w rozsądnym standardzie i zgodnie z tym, co zostało przez nas ogłoszone (lub zmienione i zaakceptowane przez Ciebie). Dołożyliśmy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszystkie usługi, które składają się na reklamowaną przez nas wycieczkę, są świadczone przez wydajne i renomowane firmy. Przedsiębiorstwa te powinny przestrzegać lokalnych standardów.

8. Obrażenia ciała
Club Canary nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek choroby, obrażenia ciała lub śmierć bezpośrednio w wyniku jakiejkolwiek wycieczki/wycieczki zakupionej na Club Canary. Dlatego też Club Canary nie musi dokonywać żadnych płatności. Jeśli masz jakieś roszczenia, pomożemy Ci skontaktować się z dostawcą w celu znalezienia rozwiązania.
Twoja umowa z nami

9. Twoja umowa
Potwierdzając rezerwację, akceptujesz w imieniu wszystkich osób objętych rezerwacją, że warunki niniejszej umowy stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do Twojej rezerwacji i ustaleń dotyczących wycieczki. Wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Ciebie i innych członków Twojej grupy. Tam, gdzie pozwala na to kontekst, odniesienia do "Ciebie" i "Twojego" będą obejmować Ciebie i wszystkie osoby w ramach tej rezerwacji. Pasażer jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymogów paszportowych, wizowych i innych wymogów imigracyjnych. Paszport i dokumenty podróży muszą być w nienaruszonym stanie, możesz spotkać się z odmową podróży, jeśli są one uszkodzone lub zostały naruszone. Club Canary nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli nie możesz podróżować, ponieważ nie spełniłeś tych wymagań.

10. W przypadku zmiany rezerwacji
Musisz upewnić się, że wszystkie nazwiska i dane są wpisane poprawnie w momencie dokonywania rezerwacji. Otrzymasz bilet potwierdzający po potwierdzeniu rezerwacji i musisz skontaktować się z nami natychmiast, jeśli jest coś, co musisz poprawić, lub jeśli nie otrzymasz go z jakiegokolwiek powodu. W przypadku jakichkolwiek zmian, musisz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta na 48 godzin przed opublikowaną godziną odbioru. W przypadku zmiany szczegółów wycieczki, cena wycieczki będzie oparta na cenie, która
obowiązują w dniu, w którym dokonano zmiany. Ceny te mogą nie być takie same jak w momencie dokonywania pierwszej rezerwacji.

11. W przypadku anulowania rezerwacji
Club Canary może dokonać pełnego zwrotu pieniędzy tylko w przypadku rezygnacji z wycieczki na 48 godzin przed godziną podaną na bilecie lub w e-mailu. Anulowanie od 48 godzin do 24 godzin przed wycieczką otrzyma 50% zwrotu pieniędzy. Za anulowanie rezerwacji na mniej niż 24 godziny przed wycieczką nie przysługuje zwrot pieniędzy. Jeśli nie pojawisz się na wycieczce lub spóźnisz się i przegapisz wycieczkę, nie otrzymasz zwrotu pieniędzy. Ale zanim odwołasz wycieczkę, zawsze najpierw skontaktuj się z Club Canary przez e-mail lub telefon, aby wyjaśnić problem i może znaleźć rozwiązanie.

12. Kiedy masz skargę
Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące wycieczki, musisz natychmiast powiadomić dostawcę danej usługi na miejscu. Jeśli nie są oni w stanie rozwiązać problemu, należy natychmiast skontaktować się z nami telefonicznie/mailowo, a my dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie. Jeśli po powrocie do domu nadal nie jesteś zadowolony, musisz napisać do naszego zespołu obsługi klienta w ciągu 28 dni od daty wycieczki, aby umożliwić prawidłowe rozpatrzenie skargi. Prosimy o wpisanie numeru potwierdzenia wycieczki na wiadomości i podanie dnia
i wieczorne numery telefonów. Jeśli nie dadzą nam Państwo możliwości rozwiązania problemu na miejscu, zgłaszając go dostawcy lub dzwoniąc i informując nas o tym, możemy nie być w stanie pozytywnie rozpatrzyć reklamacji.

13. Odrzucenie klienta
Club Canary zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Cię jako klienta lub kontynuowania współpracy z Tobą, jeśli my lub inna osoba sprawująca nad Tobą władzę uzna, że Twoje zachowanie jest destrukcyjne, powoduje niepotrzebne niedogodności, jest groźbą lub obelgą, niszczysz mienie, denerwujesz, irytujesz, przeszkadzasz lub narażasz inne osoby biorące udział w wycieczce, naszych pracowników lub agentów na jakiekolwiek ryzyko lub niebezpieczeństwo, przez telefon, pisemnie lub osobiście.
Dla celów niniejszej sekcji odniesienia do "Ciebie" lub "Twój" obejmują każdą inną osobę w Twojej partii.

14. Warunki korzystania z biletu
Jeśli w ramach wycieczki zarezerwowanej w serwisie Club Canary musisz odbyć podróż lotniczą lub morską, Twoja podróż może podlegać pewnym konwencjom międzynarodowym, takim jak Konwencja Warszawska, Konwencja Montrealska lub Konwencja Ateńska. Pasażer zgadza się, że podczas tej podróży będą obowiązywać "Warunki przewozu" firmy transportowej. Organizując przewóz dla pasażera, polegamy na warunkach zawartych w tych międzynarodowych konwencjach oraz na tych "Warunkach przewozu". Pasażer przyjmuje do wiadomości, że wszystkie te warunki stanowią część umowy zawartej z nami, jak również z firmą transportową.

15. Kontakt do Ciebie
Jeśli użytkownik zażądał jakiejkolwiek korespondencji z Club Canary, będziemy się z nim komunikować za pomocą adresu e-mail, który został nam podany. Na przykład w celu dostarczenia e-potwierdzenia, e-biletu, e-rezygnacji itp. Zakładamy, że Twój adres e-mail jest poprawny i że rozumiesz ryzyko związane z korzystaniem z tej formy komunikacji. Należy pamiętać, że nadal może być konieczne kontaktowanie się z nami telefonicznie, zgodnie z naszym regulaminem.

16. Sądy właściwe i ustawodawstwo
Niniejsze warunki rezerwacji podlegają krajowemu ustawodawstwu Hiszpanii (Wyspy Kanaryjskie), gdzie odbyła się wycieczka. W przypadku konfliktu strony niniejszym poddają się i wyrażają zgodę, wyraźnie zrzekając się wszelkiej innej jurysdykcji, na poddanie się sądom właściwym dla miejsca zamieszkania użytkownika/firmy.

pl_PLPL