Ochrana osobných údajov

Právo GPDR na prístup, prenosnosť alebo vymazanie:

Club Canary Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako sa zhromažďujú, používajú a zdieľajú vaše osobné údaje, keď navštívite alebo nakúpite na stránke https://clubcanary.com/ (ďalej len "stránka").

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Keď navštívite stránku, automaticky zhromažďujeme určité informácie o vašom zariadení vrátane informácií o vašom webovom prehliadači, IP adrese, časovom pásme a niektorých súboroch cookie, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení. Okrem toho pri prehliadaní Webovej lokality zhromažďujeme informácie o jednotlivých webových stránkach alebo produktoch, ktoré si prezeráte, o tom, ktoré webové lokality alebo vyhľadávacie výrazy vás na Webovú lokalitu odkázali, a informácie o tom, ako s Webovou lokalitou komunikujete. Tieto automaticky zhromažďované informácie označujeme ako "Informácie o zariadení".

Informácie o zariadení zhromažďujeme pomocou nasledujúcich technológií:

- "Súbory cookie" sú dátové súbory, ktoré sú umiestnené vo vašom zariadení alebo počítači a často obsahujú anonymný jedinečný identifikátor. Ďalšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako ich vypnúť, nájdete na stránke http://www.allaboutcookies.org.
- "Logovacie súbory" sledujú činnosti vykonávané na stránke a zhromažďujú údaje vrátane vašej IP adresy, typu prehliadača, poskytovateľa internetových služieb, odkazujúcich/odchádzajúcich stránok a dátumových/časových pečiatok.
- "Webové signály", "značky" a "pixely" sú elektronické súbory, ktoré sa používajú na zaznamenávanie informácií o tom, ako si prezeráte stránku.

Okrem toho, keď uskutočníte nákup alebo sa pokúsite uskutočniť nákup prostredníctvom tejto webovej lokality, zhromažďujeme od vás určité informácie vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, platobných informácií (vrátane čísla kreditnej karty a čísla iban), e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Tieto informácie označujeme ako "informácie o objednávke".

Keď v týchto zásadách ochrany osobných údajov hovoríme o "osobných údajoch", máme na mysli informácie o zariadení aj informácie o objednávke.

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Informácie o objednávkach, ktoré zhromažďujeme, používame spravidla na plnenie objednávok zadaných prostredníctvom stránky (vrátane spracovania vašich platobných údajov, zabezpečenia prepravy a poskytnutia faktúr a/alebo potvrdení objednávok). Okrem toho tieto Informácie o objednávkach používame na:
Komunikovať s vami;
kontrolovať naše objednávky z hľadiska možného rizika alebo podvodu a
v súlade s vašimi preferenciami, ktoré ste nám poskytli, poskytovať vám informácie alebo reklamu týkajúcu sa našich produktov alebo služieb.
Informácie o zariadení, ktoré zhromažďujeme, používame na to, aby sme mohli preverovať potenciálne riziká a podvody (najmä vašu IP adresu) a vo všeobecnosti na zlepšenie a optimalizáciu našej webovej lokality (napríklad vytváraním analytických údajov o tom, ako naši zákazníci prezerajú a komunikujú s touto lokalitou, a na vyhodnotenie úspešnosti našich marketingových a reklamných kampaní).

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používame službu Google Analytics, ktorá nám pomáha pochopiť, ako naši zákazníci používajú tieto stránky - viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa vaše osobné údaje, nájdete tu: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Službu Google Analytics môžete tiež odmietnuť tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať, aby sme dodržali platné zákony a predpisy, reagovali na predvolanie, príkaz na prehliadku alebo inú zákonnú žiadosť o informácie, ktoré sme dostali, alebo aby sme inak chránili naše práva.

BEHAVIORÁLNA REKLAMA

Ako je uvedené vyššie, vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytli cielené reklamy alebo marketingové oznámenia, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Viac informácií o tom, ako funguje cielená reklama, nájdete na vzdelávacej stránke Network Advertising Initiative (ďalej len "NAI") na adrese http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Z cielenej reklamy sa môžete odhlásiť:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Okrem toho môžete niektoré z týchto služieb odmietnuť na portáli Digital Advertising Alliance na adrese: http://optout.aboutads.info/.

NESLEDUJTE

Upozorňujeme, že keď sa vo vašom prehliadači zobrazí signál Do Not Track, nezmeníme postupy zhromažďovania a používania údajov na našej webovej lokalite.

VAŠE PRÁVA

Ak ste obyvateľom Európy, máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a právo požiadať o opravu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Ak chcete toto právo uplatniť, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Okrem toho, ak ste obyvateľom Európy, berieme na vedomie, že vaše údaje spracúvame s cieľom plniť zmluvy, ktoré s vami môžeme mať (napríklad ak si prostredníctvom stránky urobíte objednávku), alebo inak s cieľom realizovať naše oprávnené obchodné záujmy uvedené vyššie. Okrem toho upozorňujeme, že vaše údaje budú prenášané mimo Európy vrátane Kanady a Spojených štátov.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Keď zadáte objednávku prostredníctvom stránky, uchováme vaše informácie o objednávke v našich záznamoch, pokiaľ nás nepožiadate o ich vymazanie.

ZMENY

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, napríklad s cieľom zohľadniť zmeny našich postupov alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak chcete získať viac informácií o našich postupoch ochrany osobných údajov, máte otázky alebo chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás e-mailom na adrese office@clubcanary.com.

Ďalšie informácie nájdete na našej stránke: podmienky a ustanovenia.