Zásady ochrany osobních údajů

Právo GPDR na přístup, přenositelnost nebo výmaz:

Club Canary Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny, když navštívíte nebo nakoupíte na stránkách https://clubcanary.com/ (dále jen "stránky").

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Když navštívíte Stránky, automaticky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, včetně informací o vašem webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu a některých souborech cookie, které jsou ve vašem zařízení nainstalovány. Kromě toho při prohlížení Stránek shromažďujeme informace o jednotlivých webových stránkách nebo produktech, které si prohlížíte, o tom, jaké webové stránky nebo vyhledávací výrazy vás na Stránky odkázaly, a informace o tom, jak se Stránkami pracujete. Tyto automaticky shromažďované informace označujeme jako "Informace o zařízení".

Informace o zařízení shromažďujeme pomocí následujících technologií:

- "Soubory cookie" jsou datové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení nebo počítače a často obsahují anonymní jedinečný identifikátor. Další informace o souborech cookie a o tom, jak je zakázat, najdete na adrese http://www.allaboutcookies.org.
- "Protokolové soubory" sledují akce prováděné na Stránkách a shromažďují údaje včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, odkazujících/odkazovaných stránek a časových razítek.
- "Webové signály", "značky" a "pixely" jsou elektronické soubory, které se používají k zaznamenávání informací o tom, jak procházíte Stránky.

Při nákupu nebo pokusu o nákup prostřednictvím Stránek od vás navíc shromažďujeme určité informace, včetně vašeho jména, fakturační adresy, dodací adresy, platebních údajů (včetně čísel kreditních karet a ibanů), e-mailové adresy a telefonního čísla. Tyto informace označujeme jako "informace o objednávce".

Když v těchto zásadách ochrany osobních údajů hovoříme o "osobních údajích", máme na mysli jak údaje o zařízení, tak údaje o objednávce.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Informace o objednávkách, které shromažďujeme, používáme obecně k plnění objednávek zadaných prostřednictvím Stránek (včetně zpracování vašich platebních údajů, zajištění přepravy a poskytnutí faktur a/nebo potvrzení objednávek). Kromě toho tyto Informace o objednávkách používáme k:
komunikovat s vámi;
prověřovat naše objednávky z hlediska možného rizika nebo podvodu; a
v souladu s preferencemi, které jste nám sdělili, vám poskytovat informace nebo reklamu týkající se našich produktů nebo služeb.
Informace o zařízení, které shromažďujeme, nám pomáhají při kontrole potenciálních rizik a podvodů (zejména vaše IP adresa) a obecněji při zlepšování a optimalizaci našich stránek (například vytvářením analytických údajů o tom, jak naši zákazníci procházejí stránky a jak s nimi pracují, a při vyhodnocování úspěšnosti našich marketingových a reklamních kampaní).

SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používáme službu Google Analytics, která nám pomáhá porozumět tomu, jak naši zákazníci Stránky používají - více informací o tom, jak Google používá vaše osobní údaje, najdete zde: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Službu Google Analytics můžete také odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na předvolání, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili svá práva.

BEHAVIORÁLNÍ REKLAMA

Jak je popsáno výše, vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílené reklamy nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat. Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, naleznete na vzdělávací stránce Network Advertising Initiative (dále jen "NAI") na adrese http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Cílenou reklamu můžete odhlásit:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Kromě toho se můžete z některých těchto služeb odhlásit na portálu Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info/.

NESLEDOVAT

Vezměte prosím na vědomí, že pokud váš prohlížeč zobrazí signál Do Not Track, nijak tím neměníme postupy shromažďování a používání dat na našich stránkách.

VAŠE PRÁVA

Pokud jste obyvatelem Evropské unie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a právo požádat o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Navíc, pokud jste evropským rezidentem, upozorňujeme, že vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smluv, které s vámi můžeme mít (například pokud si prostřednictvím Stránek objednáte zboží), nebo za účelem realizace našich výše uvedených oprávněných obchodních zájmů. Dále upozorňujeme, že vaše údaje budou předávány mimo Evropu, včetně Kanady a Spojených států.

UCHOVÁVÁNÍ DAT

Pokud si prostřednictvím Stránek objednáte zboží, uchováme vaše informace o objednávce v našich záznamech, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání.

ZMĚNY

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

KONTAKTUJTE NÁS

Další informace o našich postupech ochrany osobních údajů, dotazy nebo stížnosti získáte na e-mailové adrese. office@clubcanary.com.

Další informace naleznete na našich stránkách: podmínky.