Villkor

Club Canary:s avtal med dig
1. Kundbokning
2. Prisgaranti för Club Canary
3. Priset du betalar
4. När vi annullerar dina bokningsuppgifter
5. När vi avbokar din bokning
6. Stora förändringar av din utflykt
7. Club Canary ansvar för din utflykt
8. Personskador
9. Ditt kontrakt

Ditt avtal med oss
10. Om du ändrar din bokning
11. Om du avbokar din bokning
12. När du har ett klagomål
13. Avvisa kunden
14. Villkor för din biljett
15. Kontakt med dig
16. Behöriga domstolar och lagstiftning

Club Canary:s avtal med dig
Vårt avtal med dig anger vad du har laglig rätt att förvänta dig av oss när du köper en utflykt eller biljett av oss och gäller inte för andra affärer mellan oss än den utflykt som köps på Kanarieöarna och säljs av den enhet som anges på vår webbplats. Läs dessa villkor noggrant innan du bokar för att se hur de påverkar ditt specifika utflyktsarrangemang som vi har gjort.
Du har möjlighet att få utflykter, aktiviteter, attraktioner och biljetttjänster (nedan kallade "utflykter") under förutsättning att du godkänner dessa bokningsvillkor, i enlighet med de taxor, priser och avbeställningsvillkor som visas på webbplatsen vid bokningstillfället.

1. Kundbokning
Oavsett om du bokar ensam eller i grupp kommer Club Canary endast att hantera det ledande bokningsnamnet i all efterföljande korrespondens, inklusive ändringar, tillägg och avbokningar. Du måste vara 18 år gammal vid bokningstillfället och ha rättskapacitet och befogenhet att boka som huvudbokare och delta i en utflykt med Club Canary, och utnyttja de erbjudanden som vi annonserar om de fortfarande är tillgängliga. Du är ansvarig för att se till att de personuppgifter eller annan information som lämnas om dig själv och alla andra personer som reser med bokningen är korrekta och för att vidarebefordra all information om bokningen eller ändringar som görs i samband med den till alla personer som reser med bokningen, inklusive men inte begränsat till information om schemaändringar eller kopior av bokningsbekräftelser.
Det är ditt ansvar att se till att du och ditt sällskap godkänner leverantörens villkor och relevanta hälso- och säkerhetsinstruktioner. Det är ditt ansvar att anmäla eventuella hälsoproblem som kan hindra dig eller någon gruppmedlem från att delta i utflykten eller som kan innebära en potentiell risk för dig själv eller andra. Vissa utflykter kan ha vissa begränsningar som grundar sig på ålder, hälsa, vikt och/eller längd och som har införts av leverantören. För din egen säkerhet uppmanar vi dig att respektera och följa dem. Det är ditt ansvar att se till att du och ditt sällskap läser all litteratur noggrant för att få information om utflyktens nivå och den nödvändiga erfarenheten (om någon) och/eller de färdigheter som krävs. Gruppstorleken kan variera från 1 till 150 deltagare. Om det inte uttryckligen anges att utflykten du väljer är lämplig för mindre rörliga personer, är den olämplig för personer med nedsatt rörlighet. Var medveten om att vissa utflykter är riskfyllda och att det är ditt ansvar att se till att utflykten är lämplig för dig och/eller ditt sällskap och att du är tillräckligt frisk för att delta. Club Canary uppmanar dig att kontrollera att du har en lämplig och giltig försäkring för din utflykt och tillval. Det är ditt ansvar att uppge alla väsentliga fakta, inklusive kända medicinska tillstånd, till din
Försäkringsgivare, eftersom detta kan leda till att en fordran minskas eller avslås. När du bokar med Club Canary rekommenderas det starkt att du och alla andra medlemmar i ditt sällskap, inklusive spädbarn och barn, är tillräckligt försäkrade på semestern. Alla personer under 18 år måste åtföljas av en vuxen på sin utflykt med Club Canary. Det kan finnas andra begränsningar och villkor för vissa erbjudanden, men dessa förklaras i detaljerna för dessa erbjudanden. Bekräftelse på din bokning kommer att ges i form av en digital eller tryckt biljett av vårt Club Canary-team (alternativt skickas den till en e-postadress som du angett i stället) om du inte får detta vänligen kontakta oss. Avtalsvillkoren i Vårt avtal gäller mellan dig och oss eftersom du har valt en utflykt med Club Canary.
-Under bokningsprocessen kommer vi att begära personuppgifter som ditt namn, efternamn eller kreditkortsinformation. Alla uppgifter som samlas in kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

2. Prisgaranti för Club Canary
Alla Club Canary-utflykter omfattas av vår garanti för bästa värde. Det innebär att du kan vara säker på att du inte hittar samma prisvärda utflykt till ett lägre pris någon annanstans. Om du gör det, kommer vi att återbetala skillnaden enligt de villkor som anges nedan.
Villkor för värdegaranti: Denna garanti gäller för Club Canary-utflykter. För att begära återbetalning av prisskillnaden måste du tillhandahålla dokumenterade bevis för den billigare utflykten mer än 24 timmar före utflyktens starttid.Som dokumenterade bevis accepterar vi allt publicerat material där alla villkor för utflykten kan verifieras, t.ex. en aktuell tryckt broschyr eller en skärmdump av en webbplats med giltig URL. Utflykten måste vara identisk med den som erbjuds av Club Canary, och får inte ingå i ett paket, när det gäller valuta, resväg, innehåll, utflyktens längd, bussens kvalitet, språk och antal talade språk samt service. Utflykterna måste äga rum under samma kalendervecka mån-sön. Värdegarantin gäller inte för olicensierade och olagliga näringsidkare på Kanarieöarna och omfattar inte specialerbjudanden.

Priset du betalar
Priserna på vår webbplats är korrekta vid det datum de publiceras, men Club Canary förbehåller sig rätten att ändra dessa priser från tid till annan. I priset för utflykten som du betalar till oss när du bekräftar din bokning ingår:
Alla tjänster som anges i bokningsbekräftelsen.
-Corresponderande moms.
I priset ingår inga tjänster som inte anges i bokningsbekräftelsen.
När vi annullerar dina bokningsuppgifter
Vi hoppas att vi inte behöver göra några ändringar i din utflykt, men ibland måste vi göra ändringar. Club Canary förbehåller sig rätten att göra detta när som helst. Vi kommer att informera dig om alla viktiga ändringar när du bokar. Om du redan har bokat kommer vi att meddela dig så snart vi kan, om det finns tid före utflykten. Utflykters tidtabeller som vi visar kan ändras. På din bekräftelsebiljett visas de senaste planerade tiderna. De faktiska tiderna visas på din officiella biljett, som du bör kontrollera noggrant så snart du får den.
När vi avbryter din bokning
Club Canary strävar alltid efter att tillhandahålla din utflykt som bokad. Men om det till exempel inte är tillräckligt många personer som har bokat in sig på utflykten finns det en chans att vi måste ställa in den. Vi förbehåller oss rätten att ställa in din utflykt under alla omständigheter, men om vi ställer in din utflykt kan du antingen få pengarna tillbaka eller acceptera en annan utflykt från oss med motsvarande eller liknande standard och pris, om vi kan erbjuda dig en sådan. Om du väljer detta alternativ kommer villkoren för din utflykt inte att ändras och dessa villkor kommer fortfarande att gälla för din bokning. I båda fallen kommer vi alltid att återbetala prisskillnaden om den ersättande utflykten är av lägre standard och pris.

Stora förändringar av din utflykt
Ibland måste Club Canary göra stora ändringar i din utflykt. Om vi informerar dig om dessa ändringar efter att vi har bekräftat din bokning kan du antingen:
-Acceptera en ersättningsutflykt från oss med likvärdig eller liknande standard och pris, på datumet för ändringen, om vi kan erbjuda dig en sådan. Vi kan erbjuda dig en ersättningsutflykt från ett annat företag i vår grupp. Om du väljer detta alternativ kommer villkoren för din utflykt inte att ändras och dessa villkor gäller fortfarande för din bokning eller:
-Avbryta din utflykt med oss och få full återbetalning av alla betalda pengar.
Vi återbetalar alltid prisskillnaden om ersättningsutflykten är av lägre standard och pris.
Om ändringen inte är godtagbar för dig
Om du inte kan acceptera någon av de större ändringar som anges ovan, kan du avboka din bokning. I så fall kommer vi att återbetala alla pengar som du har betalat till oss.
Viktigt: omständigheter utanför vår kontroll
Club Canary ansvarar inte för händelser som ligger utanför vår kontroll: krig, krigshot, upplopp, oroligheter, terroristverksamhet och dess konsekvenser, arbetskonflikter, naturkatastrofer och kärnkraftskatastrofer, eldsvådor, epidemier, hälsorisker och pandemier, oundvikliga och oförutsägbara tekniska problem med transporten av skäl som ligger utanför vår eller våra leverantörers kontroll, stängda eller överbelastade flygplatser eller hamnar, orkaner och andra faktiska eller potentiella svåra väderförhållanden samt alla andra liknande händelser.

7. Club Canary ansvar för din utflykt
Club Canary kommer att se till att du får de tjänster som ingår i den utflykt som du väljer och som vi bekräftar. Dessa tjänster kommer att tillhandahållas av oberoende lokala leverantörer på destinationer som vi har avtalat med. Vi är ansvariga för att se till att varje del av den utflykt som du bokar hos oss tillhandahålls enligt rimlig standard och enligt vad som annonserats av oss (eller enligt vad som ändrats och accepterats av dig). Vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att se till att alla tjänster som ingår i din utflykt som annonseras av oss tillhandahålls av effektiva och välrenommerade företag. Dessa företag bör följa lokala standarder.

8. Personskador
Club Canary ansvarar inte för sjukdomar, skador eller dödsfall som är en direkt följd av en utflykt/resa som du har köpt på Club Canary. Därför behöver Club Canary inte göra några utbetalningar. Om du har ett anspråk hjälper vi dig att få kontakt med leverantören för att hitta en lösning.
Ditt avtal med oss

9. Ditt avtal
När du bekräftar din bokning godkänner du på alla personers vägnar att villkoren i detta avtal utgör hela avtalet mellan oss när det gäller din bokning och dina utflyktsarrangemang. Du samtycker också till att vi behandlar personuppgifter om dig och andra medlemmar i ditt sällskap. Om sammanhanget tillåter det ska hänvisningar till "du" och "din" inkludera dig och alla personer som omfattas av denna bokning. Det är ditt ansvar att uppfylla alla krav på pass, visum och andra invandringskrav. Ditt pass och dina resehandlingar måste vara intakta, du kan nekas resa om de är skadade eller har manipulerats. Club Canary tar inget ansvar om du inte kan resa på grund av att du inte har uppfyllt dessa krav.

10. Om du ändrar din bokning
Du måste se till att alla namn och uppgifter anges korrekt vid bokningstillfället. Du kommer att få en bekräftelsebiljett när din bokning är bekräftad och du måste kontakta oss direkt om det är något som du behöver korrigera eller om du av någon anledning inte får den. Vid eventuella ändringar måste du kontakta vår kundtjänst 48 timmar före den publicerade hämtningstiden. När du ändrar dina utflyktsdetaljer kommer priset för din utflykt att baseras på det pris som.
gäller den dag du gör ändringen. Priserna är kanske inte desamma som när du först gjorde din bokning.

11. Om du avbokar din bokning
Club Canary kan endast ge full återbetalning vid avbokningar som görs minst 48 timmar före den publicerade tiden på biljetten eller e-postmeddelandet. Vid avbokning från 48 timmar till 24 timmar före utflykten får du 50% tillbaka. Avbokningar mindre än 24 timmar före utflykten ger ingen återbetalning. Om du inte dyker upp på utflykten eller om du kommer för sent och missar utflykten, kommer ingen återbetalning att ske. Men innan du avbokar en utflykt ska du alltid kontakta Club Canary via e-post eller telefon först för att förklara problemet och kanske hitta en lösning.

12. När du har ett klagomål
Om du har ett klagomål om din utflykt ska du omedelbart meddela leverantören av tjänsten i fråga på plats. Om de inte kan lösa problemet ska du omedelbart kontakta oss per telefon/e-post så ska vi göra vårt bästa för att hitta en lösning. Om du fortfarande inte är nöjd när du återvänder hem måste du skriva till vår kundtjänst inom 28 dagar efter utflykten så att ditt klagomål kan utredas ordentligt. Skriv ditt utflyktsbekräftelsenummer på ditt meddelande och inkludera din dagtid.
och kvällsnummer. Om du inte ger oss möjlighet att lösa ett problem lokalt genom att rapportera det till leverantören eller genom att ringa och informera oss, kan det hända att vi inte kan behandla ett klagomål på ett positivt sätt.

13. Avvisa kunden
Club Canary förbehåller sig rätten att vägra att acceptera dig som kund eller fortsätta att hantera dig om vi, eller någon annan person med befogenhet, anser att ditt beteende är störande, orsakar onödig olägenhet, är hotfullt eller kränkande, du skadar egendom, du upprör, irriterar, stör eller utsätter någon annan person på utflykten eller vår personal eller våra agenter för någon risk eller fara, på telefon, skriftligt eller personligen.
I detta avsnitt omfattar "du" eller "din" även andra personer i ditt sällskap.

14. Villkor för din biljett
Om du som en del av den utflykt du bokat på Club Canary måste resa med flyg eller båt kan din resa omfattas av vissa internationella konventioner, t.ex. Warszawakonventionen, Montrealkonventionen eller Atenkonventionen. Du samtycker till att transportföretagets egna "Transportvillkor" gäller för dig på den resan. När vi ordnar denna transport åt dig förlitar vi oss på de villkor som ingår i dessa internationella konventioner och dessa "transportvillkor". Du bekräftar att alla dessa villkor utgör en del av ditt avtal med oss och med transportföretaget.

15. Kontakt med dig
Om du har begärt korrespondens med Club Canary kommer vi att kommunicera med dig med hjälp av den e-postadress som du gav oss. Till exempel för att tillhandahålla din e-bekräftelse, e-biljett, e-avbokning osv. Vi kommer att anta att din e-postadress är korrekt och att du förstår riskerna med att använda denna form av kommunikation. Observera att du fortfarande kan behöva kontakta oss via telefon i enlighet med våra villkor.

16. Behöriga domstolar och lagstiftning
Dessa bokningsvillkor ska regleras av tillämplig nationell lagstiftning i Spanien (Kanarieöarna) där utflykten äger rum. Om en konflikt skulle föras till domstol av parterna, underkastar de sig härmed och samtycker, med uttryckligt avståndstagande från all annan jurisdiktion, till domstolarna i användarens/företagets hemvist.

sv_SESV